By

Jeanine van Barneveld
Het klokhuis-Voetbalgras
Veel gemeenten hebben vragen over de veranderende wet- en regelgeving van het chemievrij beheer van grassportvelden. Een kwart van de gemeenten weet nog niet goed wat de wetswijziging inhoudt en een kwart van de gemeenten is niet goed op de hoogte van het algehele verbod op gewasbeschermingsmiddelen per 2023. Ook kan meer aandacht worden besteed...
Lees verder
Actualiseren BSNC-rapporten Zorgplicht en Opruimen kunstgrasveld Het verenigingsbestuur heeft tijdens haar vergadering op 2 november, op advies van de toetsingscommissie, twee voorstellen vanuit BSNC-werkgroepen gehonoreerd.   Zorgplichtdocument De werkgroep Zorgplicht start najaar 2020 met het actualiseren van het Zorgplichtdocument. De planning is het geactualiseerde Zorgplichtdocument, begin 2021 klaar te hebben. Hiervoor is €7.600,- beschikbaar vanuit...
Lees verder
Op 11 november j.l. bespraken twintig BSNC-leden en panelleden de Europese ontwikkelingen met betrekking tot microplastics. In dit artikel lees je over de uitkomsten en ideeën van dit online debat. Stefan Diderich (Algemeen directeur ESTC) presenteerde in zijn inleiding (klik hier voor de presentatie) het advies dat ECHA eind 2020 uitbrengt aan de Europese Commissie....
Lees verder
Wil jij ook meehelpen om een beter beeld te krijgen van de omvang en impact van de ontwikkelingen van de COVID-19 maatregelen voor onze branche? Via deze link kom je bij de vragenlijst . Door jouw bijdrage kan de BSNC nog beter inspelen op de ontwikkelingen binnen onze branche. Het invullen kost ongeveer 10 minuten....
Lees verder
Agenda
Uitnodiging: noteer in je agenda en meld je aan: op vrijdag 27 november van 10.00-12.00 uur is de najaars ALV van de BSNC. Deze ALV is online. Voor 2021 hopen we van harte dat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. De agenda staat op het ledenportaal van onze website, onder Agenda’s en Notulen. De...
Lees verder
Maandag 2 november 2020 bereikte ons het droevige bericht, dat een betrokken en gedreven lid van de BSNC, Ben Demmer is overleden. We kennen Ben als een actief lid, bijzonder betrokken bij de branche en bevlogen als het ging om duurzaamheid en circulariteit. Zijn hele werkzame leven was Ben actief in de cultuurtechniek en het...
Lees verder
Dit voorjaar hebben we naar aanleiding van de Corona-crisis en -maatregelen een impactonderzoek gedaan onder de BSNC-leden. We zijn ruim een half jaar verder en COVID-19 is nog steeds van invloed op ons dagelijkse leven. We hebben met maatregelen te maken die ook economische gevolgen hebben. Ook al lijkt onze branche niet direct hard geraakt...
Lees verder
Op dinsdag 1 december (11.00-11.30 uur) organiseert SGS INTRON een Webinar over een van de onderwerpen uit het zorgplichtdocument, namelijk het meten van de zinkadsorptie in de onderlagen van een kunstgrasveld. Bij kunstgrasvelden met SBR rubber kan via adsorptie het zink dat uit de infill korrels komt binnen het systeem gehouden worden. Daarmee wordt voorkomen...
Lees verder
Dinsdagmorgen 27 oktober namen ruim 90 BSNC-leden en andere geïnteresseerden deel aan het tweede BSNC Webinar.  Net als bij het eerste Webinar ontvingen wij veel positieve reacties en zoals je eerder in deze nieuwsbrief hebt gelezen krijgt het onderwerp ‘Infill’ de komende tijd blijvend aandacht vanwege onder andere de Europese ontwikkelingen over microplastics en het...
Lees verder
Schrijf je nu, via deze link  in voor dit Webinar op donderdag 19 november (10.00-11.30 uur) In de reeks van vier Webinars organiseert de BSNC, in samenwerking met Branchevereniging VHG en Cumela, op donderdag 19 november van 10.00 tot 11.30 uur het derde Webinar. Centraal staat Integrated Pest Management: het beheersen van schade door onkruiden,...
Lees verder
1 2 3 4 5

Inschrijven Nieuwsbrief

[mc4wp_form id=”8043″]

Twitter

X