By

Jeanine van Barneveld
Wie wil de werkgroep Zorgplicht nieuwe praktijkvoorbeelden aanleveren (van kantplanken tot uitlooproosters, aanpassingen in kleedkamers, opslag bij renovatie, etc.)? Het tegengaan van de verspreiding van instrooimateriaal en vezels is namelijk een belangrijk onderwerp in het Zorgplichtdocument. Je mag praktijkvoorbeelden, met een foto en korte toelichting mailen naar h.arends@bsnc.nl. Graag uiterlijk vrijdag 12 maart. Eind 2019...
Lees verder
ECHA heeft aanvullend advies gevraagd aan het RAC over haar eerdere advies over effectieve zorgmaatregelen. Het RAC adviseerde namelijk in juni 2020 een totaal verbod op infill van polymeren over zes jaar. Het Comité voor Sociaal Economische Analyse (SEAC) was eind 2020 genuanceerder en liet toen de opties van een totaal verbod of een uitzondering...
Lees verder
Toelichting door leden Liset van Pinxteren en Ewoud van de Wetering. De afgelopen jaren hebben leden van de BSNC, VHG en Cumela, via de Taskforce Green Deal Sport actief bijgedragen aan de ontwikkelingen om vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op sportvelden. Vanaf 2020 is de Green Deal Sport gestopt. Buiten de landbouw mogen professionele...
Lees verder
Wie is Goof Rijndorp? Goof Rijndorp is geboren en getogen in Willemstad, een oud vestingstadje in Brabant. Ook het bedrijf Bras Fijnaart bevindt zich daar vlakbij. Goof is vestigingsmanager, sinds Bras Fijnaart per 29 januari j.l. is toegetreden tot de idverde groep, een grote speler in de groenvoorziening van Nederland en Europa. Idverde richt zich...
Lees verder
Staat het al in je agenda? Op 12 maart a.s is de (online) ALV van de BSNC. De ALV begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Je kunt al aanmelden voor de ALV via deze link. Graag uiterlijk dinsdag 9 maart, 17.00 uur. Je ontvangt donderdag 11 maart een persoonlijke uitnodiging (met een link voor de...
Lees verder
Op 25 januari heeft staatsecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verduurzaming van kunstgras. Dit naar aanleiding van de verkenning van CE Delft naar mogelijke duurzaamheidscriteria voor de inkoop en het beheer van kunstgras sportvelden. Het verenigingsbestuur heeft, na overleg met de platformbesturen, besloten om op de brief van de staatsecretaris en...
Lees verder
Met elkaar ben je in staat om alle expertise nog beter te benutten. Sinds oktober 2020 is Mijke Sluis een van drie leden van de Raad van Advies van de BSNC. We belden met Mijke en vroegen naar haar ervaring, interesses en motivatie om te kiezen voor de BSNC. “De drie leden in de Raad...
Lees verder
De normering en certificering van sportvloeren en -materialen wordt geregeld in het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties. In het Nationaal Sportakkoord is afgesproken dat er een nieuw systeem komt. Dit is nodig, vanwege tekortkomingen in het huidige kwaliteitszorgsysteem, gewenste aanpassingen op het gebied van verduurzaming en wensen tot uitbreiding van functionaliteiten en op te leveren data. Het doel...
Lees verder
Vanwege de COVID-19 maatregelen is de voorjaars ALV van de BSNC  online. De ALV begint om 10.00 uur en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Je kunt je al aanmelden voor de ALV via deze link. Graag uiterlijk dinsdag 9 maart, 17.00 uur. Je ontvangt donderdag 11 maart een bevestigingsmail met, indien van toepassing, aanvullende informatie t.b.v....
Lees verder
Sinds het voorjaar van 2020 is de BSNC  consortiumpartner van het onderzoeksprogramma ‘Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’. Het onderzoek is interessant voor de BSNC omdat het enerzijds kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden. Anderzijds levert het ook kennis op...
Lees verder
1 2 3 10

Twitter

X