Raad van advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan voor het bestuur. Gevraagd en ongevraagd denkt de Raad mee. De raad van advies staat het algemeenbestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich naar het belang van de vereniging. 

Leden van de Raad zijn: 

  • Kees Haaksman (voorzitter) 
  • Paul van der Kraan 
  • Mijke Sluis 
  • Gosewin Bos

Overzicht organisatie

 

BSNC-Kunstgras met markering
X