Raad van advies

De Raad van Advies is het adviesorgaan voor het bestuur. Gevraagd en ongevraagd denkt de Raad mee. De raad van advies staat het algemeen bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van advies zich naar het belang van de vereniging. 

Leden van de Raad zijn: 

  • Gosewin Bos (voorzitter) 
  • Paul van der Kraan 
  • Mijke Sluis 

 

BSNC-Kunstgras met markering