Wie zijn wij

BSNC geeft ruimte aan sport en bewegen

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek is hét kennis- en innovatieplatform voor iedereen die te maken heeft met advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van buitensportvoorzieningen.  

In 2002 is de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) opgericht. Als kennis- en innovatieplatform zetten we ons in om de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we naar duurzame sportvelden, -vloeren en -terreinen. Dat is wat onze leden bindt. 

De drie pijlers van onze vereniging zijn: 

  • Kennis, innovatie en onderzoek 
  • Ontmoeten en netwerken 
  • Vertegenwoordigen en verbinden 

Wij ontwikkelen kennis en informatie en wisselen deze uit, over de aanleg en het onderhoud van buitensportaccommodaties en alle producten die daarvoor nodig zijn, zoals graszaden, kunstgrasmatten of meststoffen.  

De BSNC wil nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren, onder andere door het (laten) uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van normering en certificering van buitensportvloeren en -terreinen. 

Tot slot organiseren wij bijeenkomsten en congressen zoals KUNSTgres en CONgras, kennissessies en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering. Ook treden wij op namens de leden als gesprekspartner naar overheden, sportbonden en andere instellingen.  

Organisatie BSNC 

Dit is het overzicht van de organisatie van de BSNC, inclusief Raad van Advies.