Voor en door leden

De branchevereniging is een organisatie voor en door leden. Alleen door de inzet van onze leden zijn we in staat om onze ambities waar te maken. We weten wat onze leden beweegt, welke knelpunten en uitdagingen zij ervaren bij de uitvoering van hun werkzaamheden en wij signaleren trends en ontwikkelingen. Zowel bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten zijn bij ons aangesloten. 

Lid worden van de BSNC? 

Iedereen die professioneel actief is in het vak ‘sport en cultuurtechniek’ en graag meer kennis wil krijgen en uitwisselen, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap. Aanvragen voor het lidmaatschap worden beoordeeld door de toelatingscommissie. Op dit moment telt de branchevereniging ruim 150 leden. 

BSNC-Kunstgras met markering