Gras

Veel buitensporten worden gedaan op gras, een zeer geschikte ondergrond. De ontwikkelingen om sportgrasvelden steeds beter te maken, gaan hard. De BSNC stimuleert deze ontwikkelingen en neemt initiatieven om hieraan bij te dragen. We doen onderzoek, of dragen bij aan onderzoeken van partners. Wij ontwikkelen en verzamelen kennis die we via handreikingen beschikbaar maken voor groundsmen, fieldmanagers, sportparkmanagers en beleidsmakers bij gemeenten of andere instanties.

Op deze pagina staan onderzoeksrapporten en handreiking van de BSNC. Ook hebben we linken opgenomen naar relevante (kennis) documenten van partners.

 

Sportinfrastructuur.nl, kennispagina Sportgrasbeheer
In dit kennisdossier vind je relevante informatie en hulpmiddelen voor goed sportgrasbeheer, over bijvoorbeeld geïntegreerd sportgrasbeheer of een gezonde grasmat in de zomer. Deze pagina met actuele kennis is bedoeld voor professionele beheerders van marktpartijen en gemeenten en ook voor de vrijwilligers en bestuurders van sportverenigingen.

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de Routekaart Verduurzaming Sport. Op dit thema werken de partners van de Routekaart, waaronder de BSNC, samen.

 

 

Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer (2023)
De Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer biedt de informatie en concrete stappen om grassportvelden op een duurzame wijze te beheren, zoals handvatten en hulpmiddelen voor de implementatie van geïntegreerd sportgrasbeheer, waar geïntegreerde gewasbescherming (IPM) onderdeel van is. De Handleiding gaat hand in hand met de Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer die in 2020 is uitgeven. Beiden zijn tot stand gekomen in het kader van de Routekaart Verduurzaming Sport, voorheen Green Deal Sportvelden.

De handleiding vind je hier.

 

 

Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer (2020)

In het kader van de Green Deal Sportvelden is de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen’ ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van I&W. De handreiking geeft beheerders informatie om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan. Ook biedt de handreiking inzicht in de omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid ontstaan. Een goede basis voor de aanpak van daarvan. Hiermee kunnen beheerders stappen zetten richting chemievrij beheer.

De handreiking vind je hier.

 

 

 

BSNC Hybride Sportvelden; Inventarisatie (2020)
In de markt lijkt sprake van een revival van hybridesportvelden,; een tweede generatie hybridevelden. Hoewel deze eerste generatie hier en daar een succes was, maar op andere locaties het tegendeel, kwam er nooit een echte doorbraak. Het ontstaan van de tweede generatie was voor de BSNC aanleiding om een werkgroep te formeren die in een inventarisatie inzichtelijk moest maken wat er anno 2019 in de markt aan Hybridesportvelden aanwezig was. Hiermee is er een beter inzicht in wat er is, om een keuze palet te genereren voor opdrachtgevers, gebruikers en andere betrokkenen. 

Het rapport vind je hier.

 

 

Jaarplan Sportveldonderhoud
In het verleden stond er een Jaarplan Sportveldonderhoud op onze site. Vanwege veranderende inzicht in de planning van het onderhoud van sportvelden beraadt de commissie Gras zich momenteel over de inhoud en vorm van het Jaarplan. 

BSNC Voetbal