Gras

Gras is sinds jaar en dag een zeer geschikte ondergrond om op te sporten. De ontwikkelingen om deze natuurlijke mat steeds beter te maken, gaan hard. Als BSNC stimuleren we deze ontwikkeling. De BSNC neemt initiatieven om dit vorm te geven. Op deze pagina leest u meer over de actuele ontwikkelingen ten aanzien van gras.

Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer
In het kader van de Green Deal Sportvelden is er nu de ‘Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – Preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen’. Deze is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&W. De handreiking geeft beheerders informatie om plagen, ziekten en onkruid tegen te gaan. Ook biedt het inzicht in de omstandigheden waarin plagen, ziekten en onkruid ontstaan. Een goede basis voor de aanpak van daarvan. Hiermee kunnen beheerders stappen zetten richting chemievrij beheer.

De handreiking vind je HIER

poster_jaarplan

 Jaarplan sportveldonderhoud

Klik hier of op de afbeelding om het Jaarplan Sportveldonderhoud te downloaden in PDF formaat.

Klik hier om het Jaarplan Sportveldonderhoud te downloaden in Excel formaat.

Onze factsheets / detailkalenders

 

Gewasbescherming

In september 2013 kondigde staatssecretaris Mansveld van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu haar voornemen aan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen in 2017 geheel te verbieden. Als BSNC zijn we al enkele jaren bezig met het onderzoek naar alternatieve methoden voor milieuvriendelijk bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden op sportvelden en golfbanen (zie ook: Onkruid vergaat niet … zomaar, BSNC 2010).

Als alternatief voor een verbod, ontwikkelde BSNC een rapport met een Green Deal Sportvelden 2020, dat  onze partners en zusterorganisaties ondersteunen. Daarmee anticiperen we op Europese regelgeving voor ‘Integrated Pest Management’ (IPM). In dit rapport actualiseren we het gebruik van gewasbescherming op sportvelden en onderbouwen we de Green Deal. Het rapport is voor leden hier beschikbaar.

Online tool

Sportveldbeheerders zijn wettelijk verplicht om een logboek bij te houden. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelde BSNC een ‘jaarplan gewasbescherming’. Dit is een online tool om eenvoudig uw eigen logboek te kunnen bijhouden. Jaarplan Gewasbescherming.

Onderzoek

BSNC heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan op het vlak van aanleg en onderhoud van grassportvelden. Het gaat daarbij om de volgende onderzoeken:

  • Voedingsbehoefte van gras
  • Onkruid vergaat niet …zomaar
  • Uitspoeling van meststoffen
  • Engerlingenbestrijding
  • Belang van bodemleven bij de aanleg van natuurgras sportvelden
  • Regelgeving en richtlijnen betreffende het gebruik van meststoffen en water op sport- en recreatieterreinen

Meer informatie over deze onderzoeken, klik dan hier

BSNC Voetbal
X