Wat doen wij

De BSNC is het aanspreekpunt, de vertegenwoordiging van en de belangenbehartiger voor marktpartijen die actief zijn in advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van (binnen- en) buitensportaccommodaties.  

Met als doel om te komen tot kwalitatief hoogwaardige buitensportvoorzieningen, namelijk duurzame, veilige, betaalbare en goed bespeelbare voorzieningen. 

De drie pijlers van onze vereniging zijn: 

  • Kennis, innovatie en onderzoek 
  • Ontmoeten en netwerken 
  • Vertegenwoordigen en verbinding 

 

Kennis, innovatie en onderzoek 

De BSNC wil actief nieuwe ontwikkelingen initiëren en stimuleren, onder andere door het (laten) uitvoeren van onderzoek en het bevorderen van normering en certificering van buitensportvloeren en –terreinen. De onderzoeken dragen bij aan de kwaliteit van ons vak. De output vertalen we door bijvoorbeeld het ontwikkelen van richtlijnen of garantiebepalingen interessante en praktische instrumenten en hulpmiddelen. Een aantal voorbeelden hiervan vind je in de Kennisbank. Zoals de handreiking Zorgplicht of Renovatiedocument “Hoe ruim ik een kunstgrasveld’. 

 

Ontmoeten en netwerken 

De vereniging organiseert regelmatig bijeenkomsten en congressen, zoals KUNSTgres en conGRAS, twee congressen waar kunstgras respectievelijk gras centraal staan. Ook organiseren we inspiratiesessie, werkbezoeken, cursussen en masterclasses, bieden wij kennissessies en lezingen aan op (sportvak)beurzen, zoals de Vakbeurs Sportaccommodaties en de Nationale Sport Vakbeurs. Ook is er tweemaal per jaar de Algemene ledenvergadering voor leden van de BSNC.  

Direct naar de pagina bijeenkomsten. 

 

Vertegenwoordigen en verbinden 

Namens de leden treedt de BSNC op als gesprekspartner naar overheden, sportbonden en andere instellingen. Bijvoorbeeld in de stuurgroep en werkgroepen van de Routekaart Verduurzaming Sport. En koppelt zij deze gesprekken en besluiten terug aan de leden via de ledenvergadering en de communicatiemiddelen als de website, de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. 

BSNC-Kunstgras met markering