Kennis delen

BSNC geeft ruimte aan sport en bewegen.

Om die missie te verwezenlijken wil de BSNC:

  • autoriteit zijn voor allen die betrokken zijn bij de aanleg, inrichting en beheer van buitensportvelden, banen en terreinen;
  • een breed draagvlak hebben door een sterke vertegenwoordiging van sportvloerenbouwers, adviseurs, beheerders en materiaalleveranciers;
  • gesprekspartner zijn voor overheid en andere instellingen om kennis in te brengen en de belangen van de branche te waarborgen;
  • zorg dragen voor onderzoek, beleids- en kennisontwikkeling die bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit en het maatschappelijk nut van buitensportvoorzieningen.

Kennis ontwikkelen en delen is voor de BSNC dus erg belangrijk. Onze leden dragen hieraan ieder vanuit hun eigen organisatie een steentje bij. Wilt u ook profiteren van onze kennis of wilt u uw kennis met ons delen? Neem dan contact op met de BSNC.

We delen met name onze kennis door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties, het delen van onderzoeksresultaten etc. Op deze site vindt u tal van voorbeelden. Heeft u vragen? Neem ook dan contact op met de BSNC.

BSNC-Kunstgras met markering