Doorlopende leerlijn sportveldenbeheer

Kennis en kunde

Het in stand houden en bevorderen van kennis en kunde op het vlak van sport en cultuurtechniek is één van de belangrijkste doelen van de BSNC. Het doel is om tot een doorlopende leerlijn te komen waarmee iedere werknemer op het eigen niveau kan werken aan de eigen vakkennis. De BSNC is hiervoor een samenwerking aangegaan met IPC Groene Ruimte en HAS KennisTransfer.

Opleidingen

Mensen sporten niet alleen voor hun plezier en gezondheid, maar ook om aan hun sociale netwerk te bouwen. Er is daarom veel behoefte aan goede buitensportaccommodaties. Dit vraagt ook om duurzaam beheer van de sportaccommodatie. Reden genoeg voor de BSNC, IPC Groene Ruimte en HAS KennisTransfer om gezamenlijk unieke opleidingstrajecten te ontwikkelen voor medewerkers en managers van de sportaccommodaties. De doorlopende leerlijn sportveldenbeheer bestaat uit de volgende opleidingen:

  • Fieldmanager Opleiding (IPC Groene Ruimte)
  • Groundsman Opleiding (IPC Groene Ruimte)
  • Expert Natuurgras (HAS KennisTransfer)
  • ‘Cursus Vitaliteit en Kwaliteit van de grasmat’ (HAS KennisTransfer)
  • ‘Cursus Toegepast onderzoek aan de grasmat’ (HAS KennisTransfer)

Deze opleidingen zijn ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met BSNC. De opleidingen zijn praktijkgericht en direct toepasbaar. De uitwisseling van kennis en vaardigheden en het contact met vakgenoten geven de opleidingen toegevoegde waarde. Leden van de BSNC nemen tegen een gereduceerd tarief aan de opleidingen deel.

Meer informatie:

IPC Groene Ruimte, tel. 026-355 01 00)
HAS Hogeschool, Nathalie Roefs (tel. 088 890 36 00) of  klik op deze link

 

X