Doorlopende leerlijn sportveldenbeheer

Kennis en kunde

Het in stand houden en bevorderen van kennis en kunde op het vlak van sport en cultuurtechniek is één van de belangrijkste doelen van de BSNC. Wij bieden een doorlopende leerlijn, zodat iedere werknemer op het eigen niveau kan werken aan de eigen vakkennis. De BSNC werkt hiervoor samen met IPC Groene Ruimte en HAS Green Academy.

Opleidingen

Mensen sporten voor hun plezier en hun gezondheid, maar ook sociale contacten en het netwerk van vrienden en kennissen dat zij hebben door te sporten en bewegen zijn van belang. Goede (buiten)sportvoorzieningen maken dit mogelijk. Voorzieningen die duurzaam worden beheerd, die aan sporttechnische eisen voldoen en veilig zijn. Voor de bestuurders en de vrijwilligers van de sportaccommodatie is dat een flinke uitdaging vanwege onder meer alle maatschappelijke ontwikkelingen, de gevolgen van de klimaatveranderingen en aanpassingen van de wetgeving.

Reden genoeg voor de BSNC, IPC Groene Ruimte en HAS Green Academy om gezamenlijk unieke opleidingstrajecten te ontwikkelen voor medewerkers van gemeenten, (groen) aannemers, sportverenigingen, sportaccommodatiebeheerders en betaald voetbalorganisaties (BVO’s). De doorlopende leerlijn sportveldenbeheer bestaat uit de volgende opleidingen:

 • Groundsman Opleiding (IPC Groene Ruimte)
  Om de kwaliteit van alle objecten op het sportpark hoog te houden, is de juiste vakkennis nodig. Op basis van de laatste ontwikkelingen en innovatie doe je in deze opleiding de kennis en kunde op om daarmee aan de slag te gaan. 
 • Fieldmanager Opleiding (IPC Groene Ruimte)
  In deze opleiding leer je alle facetten van bedrijfsvoering op de sportaccommodatie: van het managen van natuur- en kunstgras tot communicatie, projectmanagement en budgettering. Met als doel dat het sportcomplex duurzaam beheerd en onderhouden wordt.  
 • Expert Natuurgras (HAS Green Academy)
  Voor een goede aanleg en effectief onderhoud van sportvelden of golfbanen moet je fundamentele kennis over grond, water en gras hebben. Deze opleiding leert je hoe je kwaliteit kunt monitoren en hoe je bij problemen de juiste maatregelen treft.
 • ‘Cursus Vitaliteit en Kwaliteit van de grasmat’ (HAS Green Academy)
  In deze cursus ga je je kennis van de natuurlijke grasmat en groeiplaats verdiepen en toepassen. De cursus is los te volgen, maar ook als onderdeel van de opleiding Expert natuurgras.
 • ‘Cursus Toegepast onderzoek aan de grasmat’ (HAS Green Academy)
  Deze cursus bereid je voor op het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoek. Dat kan zowel gaan om het invoeren van een nieuwe methodiek of middel voor het beheer en onderhoud als het oplossen van problemen die zich voordoen in de kortgrasvegetatie.

Trainingen

In deze training maak je kennis met het onderhouden van gras, bedoeld voor sport. Zo ga je aan de slag met soorten gras voor verschillende spelelementen, ongewenste grassen en overige onkruiden, bodem en waterhuishouding, voeding van planten op natuurlijke wijze en ziekten en plagen. Om deel te nemen aan de opleiding Fieldmanager, is kennis van natuurgras vereist.

 • Training Onderhoud Kunstgrasvelden (IPC Groene Ruimte)

In deze training maak je kennis met het onderhouden van kunstgrasvelden. Daarbij is aandacht voor diverse soorten kunstgras, het onderhoud, de opbouw van het veld, meetapparatuur, infill, werkzaamheden en bijbehorende gebruikersnomen. Om deel te nemen aan de opleiding Fieldmanager, is kennis van kunstgras vereist.

 

De opleidingen en trainingen van IPC Groene Ruimte en de HAS Green Academy zijn praktijkgericht en direct toepasbaar. De uitwisseling van kennis en vaardigheden en het contact met vakgenoten geven de opleidingen toegevoegde waarde.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in het vak van groundsman of fieldmanager? Bekijk dan deze filmpjes eens van groundsman en fieldmanagers die daarin vertellen over hun vak.

Meer informatie:

IPC Groene Ruimte (Liset van Pinxteren): 026-355 01 00
HAS Green Academy (Nathalie Roefs): 088-890 36 00

BSNC (Jeanine van Barneveld): 06-22528523, info@bsnc.nl