Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en privacyverklaring

Dit is de website van de BSNC. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. De BSNC kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de BSNC informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

BSNC gaat zorgvuldig om met gegevens van leden en partners. Meer informatie hierover leest u in onze:

Privacyverklaring juni 2020

© BSNC