Visie en missie

De BSNC: 

  • Ontwikkelt en deelt vakinhoudelijke kennis over aanleg, onderhoud, beheer en exploitatie van sportaccommodaties (kennis delen); 
  • Initieert en bevordert innovaties en ontmoetingen (ontmoeten/ netwerken); 
  • Stimuleert een effectieve samenwerking in de branche; eendracht naar de snel veranderende wereld (vertegenwoordigende rol). 

De BSNC profileert zich als kennis-en innovatieplatform, stelt zich onpartijdig op en is deskundig en praktijkgericht. Een vereniging voor en door leden. BSNC vertegenwoordigt geen individuele leden of groepen leden zoals gemeenten, sportbedrijven, aannemers, leveranciers, producenten, adviesbureaus of kennisinstellingen. Wel brengt de BSNC proactief onderwerpen onder de aandacht.  

Als kennis-en innovatieplatform zoekt de BSNC bewust en gericht de verbinding met externe partijen, zoals Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en sportbonden, de VSG, de Nederlandse Golf Alliantie (NGA), het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en collega-verenigingen zoals CUMELA en de Koninklijke Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). BSNC streeft naar samenwerkingsverbanden die leiden tot kwaliteitsbehoud en –verbetering van sportvoorzieningen.