Congrass

conGRAS is het congres voor iedereen die (hybride)grassportvelden als zijn of haar werkterrein heeft. Op woensdag 8 februari vond dit jaarlijkse congres van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) plaats, op de KNVB Campus in Zeist.

Centrale thema conGRAS 2023 was: kwaliteit van (hybride)gras: nu en in de toekomst

De rode draad was de kwaliteit van gras- en hybridegrassportvelden nu en in de toekomst. Bij kwaliteit kun je denken aan de speelkwaliteit, maar ook aan de kwaliteit van de grasmat en bodem en het monitoren daarvan. Niet onbelangrijk, omdat het chemievrij beheren daar andere eisen aan stelt. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is het devies. Verder kregen thema’s als biodiversiteit, de rol van water en duurzaam machinegebruik in dit verband de aandacht. Lees meer in het nieuwsbericht. 

Heb je conGRAS gemist of wil je rustig nog een naar de presentatie kijken? Onderstaand vind je alle PowerPoint presentaties van de sprekers;

Plenair programma, met onder andere:

Deelsessies, met onder andere:

BSNC-Kunstgras met markering
X