Congrass

conGRAS is het congres voor iedereen die (hybride)grassportvelden als zijn of haar werkterrein heeft. Op woensdag 8 februari is dit jaarlijkse congres van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), op de KNVB Campus in Zeist.

Centrale thema conGRAS 2023 is: kwaliteit van (hybride)gras: nu en in de toekomst

De rode draad is de kwaliteit van gras- en hybridegrassportvelden nu en in de toekomst. Bij kwaliteit kun je denken aan de speelkwaliteit, maar ook aan de kwaliteit van de grasmat en bodem en het monitoren daarvan. Niet onbelangrijk, omdat het chemievrij beheren daar andere eisen aan stelt. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is het devies. Verder krijgen thema’s als biodiversiteit, de rol van water en duurzaam machinegebruik in dit verband de aandacht.

Ook gaan we het hebben over de keuze voor verschillende ondergronden; gras, hybridegras of kunstgras. Mag je vanuit het oogpunt van duurzaamheid een opmars verwachten van gras en hybridegrassportvelden? Of zijn er situaties denkbaar dat een kunstgrassportveld toch de meest logische keuze is? Waarop baseer dan je een keuze in de toekomst?

Klaar voor de toekomst

Veranderingen dus, die op ons afkomen en waar je als eigenaar en/of beheerder mee te maken gaat krijgen. Dat is op veel vlakken een uitdaging. Eén aspect is draagvlak bij de gebruikers, want de veranderingen hebben ook invloed op hun gedrag en beleving. Welke rol speel je daarin als eigenaar en/of beheerder, richting de gebruikers? Wat vraagt dat dan van jou? Hier gaat de plenaire inleiding van Dirkje van der Ven over.

Bezoek de velden op de KNVB Campus

Als je op 8 februari de KNVB Campus bezoekt, waar de Nederlandse elftallen trainen, dan mag een bezoek aan de voetbalvelden niet ontbreken. En natuurlijk willen we ook weten van de mensen die de velden onderhouden, wat het dagelijks onderhoud op dit complex zo bijzonder en niet alledaags maakt.

Programma

08.30 uur     Ontvangst

09.30 uur     Plenair programma, met onder andere:

12.00 uur     Veldbezoek KNVB Campus

12.30 uur     Lunch

13.30 uur     Deelsessies (3 rondes van 40 minuten), met onder andere:

16.00 uur    Napraten, drankje, hapje

17.00 uur    Einde

Presentatie lokale projecten; jouw project in de schijnwerpers?

‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’. Dit willen we tijdens conGRAS 2023 in de praktijk brengen door geslaagde, inspirerende, vernieuwende lokale projecten de gelegenheid te geven om zich te presenteren. Heb je een project gerealiseerd op het gebied van de aanleg, het onderhoud en/of het beheer van gras- of hybridegrasportvelden, mail dan een korte omschrijving van het project (ca. 300 woorden) uiterlijk 20 januari 2023 naar info@bsnc.nl. Via deze link vind je meer informatie over de presentaties van lokale projecten.

Schrijf je nu in

Deelname aan conGRAS 2023 is voor leden van de BSNC gratis. Niet-leden betalen € 225,-. Wil je al inschrijven? Dat kan al door HIER te klikken, aanmelden voor conGRAS kan tot 25 januari. Je hoeft je niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maak je je keuze aan welke deelsessie je wilt deelnemen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je mailen naar info@bsnc.nl, of bellen met verenigingsmanager Hans Arends (06-21 64 95 94).

BSNC-Kunstgras met markering
X