Lid worden

Word ook lid van de BSNC!

  • Vind jij het belangrijk dat de kwaliteit van sportvelden hoog blijft?
  • Vind jij het belangrijk dat we namens de makers van sportvoorzieningen een luide en deskundige stem laten horen?
  • Vind jij het belangrijk dat we de kennis over hoogwaardige sportvelden up-to-date houden?

De Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek zet zich in voor de hoogste kwaliteit van sportvoorzieningen. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het streven naar duurzame velden, vloeren en terreinen.

Dit is wat onze leden bindt.

We zijn een deskundige en praktijkgerichte branchevereniging. Voor en door leden en partners. Dit zijn aannemers, leveranciers, producenten, adviesbureaus, kennisinstellingen, gemeenten en gemeentelijke sportbedrijven. Samen werken we aan het  ontwikkelen, realiseren en beheren van sportvoorzieningen.

Wij gaan voor:

  • Kennis, innovatie en onderzoek
  • Ontmoeten en netwerken
  • Vertegenwoordigen en verbinden

Meld je aan

Behoor jij tot een van bovenstaande organisaties of bedrijven? Dan kan je je aanmelden voor het lidmaatschap of een partnerschap! Jouw aanvraag wordt beoordeeld door de Toelatingscommissie. Op dit moment telt de branchevereniging ruim 130 leden.

 

Per 1 januari 2024 bedraagt voor BSNC-bedrijfsleden de contributie:

Categorie 1:
lidmaatschap voor ZZP-ers, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €820,= (excl. 21% BTW)

Categorie 2:
lidmaatschap voor (sport)bedrijven met 5 fte of minder in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €1.680,= (excl. 21% BTW)

Categorie 3:
lidmaatschap voor (sport)bedrijven met meer dan 5 fte in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €3.360 (excl. 21% BTW)

De contributie voor BSNC partnerleden bedraagt:

Categorie 1:
lidmaatschap voor gemeenten tot 50.000 inwoners , de jaarcontributie bedraagt 2023; €630,= (excl. 21% BTW)

Categorie 2:
lidmaatschap voor gemeenten met 50.001 -100.000 inwoners en partners met 5 fte of minder in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €1.280,= (excl. 21% BTW)

Categorie 3:
lidmaatschap voor gemeenten met meer dan 100.00 inwoners en partners met meer dan 5 fte in loondienst, de jaarcontributie 2023 bedraagt; €2.575,= (excl. 21%)

 

Categorie
bedrijfslidmaatschap
Aantal stemmen in ledenvergadering Recht op gratis deelname aan BSNC evenementen
Categorie 1 1 stem 1 persoon
Categorie 2 2 stemmen 2 personen
Categorie 3 3 stemmen 3 personen

NB. Partners hebben geen stemrecht in de ledenvergadering. Partners hebben wel recht op gratis deelname aan BSNC evenementen, vergelijkbaar met het bedrijfslidmaatschap.

Lidmaatschap of partnerschap
Rechtspersonen die zich commercieel of op non-profit basis bezighouden met advies, engineering en uitvoering van cultuurtechnische werkzaamheden van buitensportvloeren en -terreinen kunnen lid (commercieel) of partner (non-profit) worden van de branchevereniging (inclusief leveranciers van meststoffen, graszaad, graszoden e.d.). Ook bedrijven die inrichtingsmaterialen voor sportvelden of machines voor aanleg en onderhoud leveren of produceren kunnen zich aansluiten.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

 

BSNC-Kunstgras met markering