Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten

BSNC publiceert met regelmaat rapporten over de eigen onderzoeksprojecten. Wilt u een rapport bestellen vul dan het aantal in en uw gegevens.

De volgende onderzoeksrapporten zijn nu bij ons verkrijgbaar:

  'Meerwaarde natuurgrasvelden voor de leefomgeving'
  BSNC en Plantum hebben samen onderzoek gedaan naar de meerwaarde van natuurgras op het vlak van klimaat, gezondheid en duurzaamheid. Op Duurzame Dinsdag 5 september bood een delegatie van beide organisaties het onderzoeksrapport aan Stientje van Veldhoven, voorzitter van de Kamercommissie Milieu en Infrastructuur.
  stuks
  GRATIS
  ---------------------------------------------------------------------------
  Geactualiseerde handleiding ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op?’
  Om te waarborgen dat het opruimen van een veld en de vervanging van infill gebeurt conform de geldende wet- en regelgeving, heeft de werkgroep renovatie van de BSNC een publicatie ontwikkeld. Hierin wordt de wet- en regelgeving beschreven en een duidelijk stappenplan voor het verwijderen en afvoeren van kunstgras en/of infill. In december 2016 is hier een eerste publicatie over uitgegeven. Deze had alleen betrekking op de mat. De nieuwe versie 2.0 heeft ook betrekking op de sporttechnische laag en de ondergrond.
  [text AantalstuksGeactualiseerde handleiding ‘Hoe ruim je een kunstgrasveld op?’ 3/3] stuks
  GRATIS
  ---------------------------------------------------------------------------
  Vernieuwde handleiding aanbesteding kunstgrasvelden
  Vanaf 1 juli 2016 is de nieuwe aanbestedingswet van toepassing. Naar aanleiding van de wijzigingen in de wetgeving heeft de BSNC een nieuwe versie ontwikkeld van de handleiding ‘Aanbesteden kunstgrasvelden’. Het doel van deze online versie is onveranderd: Beschrijven hoe er meer transparantie, éénduidigheid, vereenvoudiging en objectiviteit kan komen in het aanbestedingstraject van kunstgrasvelden. Aspecten die in het verleden vaak aanleiding gaven tot discussies en onvrede. Door meer helderheid te scheppen, kunnen juridische procedures worden voorkomen en de administratieve lasten worden beperkt.
  stuks
  Kosten: € 29,50 per stuk, (excl. BTW)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Onkruid vergaat niet … zomaar
  Sportvelden en golfbanen kunnen onderhouden worden zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek dat de BSNC heeft laten uitvoeren. Wel zijn de kosten zonder chemie hoger omdat meer gespecialiseerd onderhoud nodig is.
  stuks
  Kosten: € 35,00 per stuk, (excl. BTW en incl. verzendkosten)
  -----------------------------------------------------------------------------
  Onderzoek waternormering sportvelden
  De Watertoets is een verplicht onderdeel bij de aanleg van sportvelden. De waterschappen spelen hierbij een belangrijke rol maar in de praktijk voert ieder waterschap haar eigen beleid. Onduidelijkheid in de markt, dus. Voor de BSNC was dit aanleiding voor de ontwikkeling van een uniforme richtlijn voor de waternormering van sportvelden.
  stuks
  Kosten: € 25,00 per stuk, (excl. BTW en incl. verzendkosten)
  -----------------------------------------------------------------------------
  Bemesting, graskwaliteit en uitspoeling’, een praktische handleiding voor de sportveldbeheerder
  Deze praktische waaier vol met informatie en tips over bemesting is een must voor iedere sportveldbeheerder!
  stuks
  Kosten: € 15,00 per stuk, (excl. BTW en incl. verzendkosten)
  ------------------------------------------------------------------------------
  ‘Naar een richtlijn voor de N- en P-bemesting van sportvelden met minimale uitspoeling’ (deel 1 – literatuurstudie, deel 2 – praktijkonderzoek)
  Het rapport is het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie en praktijkonderzoek die Nutriënten Management Instituut NMI in opdracht van de BSNC heeft uitgevoerd.
  stuks
  Kosten: € 65,00 per stuk, (excl. BTW en incl. verzendkosten)
  ---------------------------------------------------------------------------
  ‘Belang van bodemleven bij de aanleg van natuurgras sportvelden’
  Het rapport is het resultaat van een uitgebreide literatuurstudie die dr. ir. Joeke Postma van Plant Research International in opdracht van de BSNC heeft uitgevoerd. In het rapport wordt geschetst welk bodemleven (onder andere microflora zoals schimmels en bacteriën) voor een goede groei van planten noodzakelijk is en in hoeverre deze microflora in de bodem van een nieuw sportveld aanwezig zijn. Bovendien worden praktische aanbevelingen gedaan ten aanzien van het bodemleven in relatie tot aanleg en onderhoud.
  stuks
  Kosten: € 35,00 per stuk, (excl. BTW en incl. verzendkosten)
  -------------------------------------------------------------------------------------   

   

   

  BSNC-Tennis