By

Jeanine van Barneveld
‘Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’. Dit willen we tijdens conGRAS 2023 in de praktijk brengen door geslaagde, inspirerende, vernieuwende lokale projecten de gelegenheid te geven om zich te presenteren. Jouw project hoeft echt niet aan àlle genoemde elementen te voldoen. Heb je een project gerealiseerd op het gebied van de aanleg, het onderhoud en/of het...
Lees verder
Mis ‘m niet! Op 8 februari staan (hybride)grassportvelden centraal op het BSNC-congres conGRAS. Locatie is de KNVB Campus in Zeist. Lees hier alles over het programma, de keynote sprekers en alle deelsessies. En mocht je je nog niet hebben aangemeld: dat kan hier.
Lees verder
Beste lezers van de BSNC-nieuwsbrief, na een paar rustige en gezellige feestdagen bruist het alweer volop op het bureau van de BSNC. We hebben er zin in! We werken aan de implementatie van de aanpassing van de BSNC-structuur, met name de inrichting van commissies. Ook kunnen we nu uitvoering geven aan de (extra) plannen die...
Lees verder
De gemeenten, sport en markt zijn al een paar jaar met elkaar in gesprek om de toepassing van de KNVB2-15 norm in de praktijk te optimaliseren. Recent is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar het effect van verschillende typen infill op de speelkwaliteit. De uitkomsten waren voor het College van Deskundigen aanleiding om te besluiten, per...
Lees verder
Help je mee om het BSNC-congres conGRAS bekend te maken? Gebruik ons persbericht en zet het in je eigen nieuwsbrief, op de website of mail het naar jouw contacten. Direct naar het persbericht.  
Lees verder
In deze deelsessie spreekt Joost Brouwer, initiatiefnemer van De Waterbank, over vraag en aanbod in water. De Waterbank is een verbindingsplatform dat wordt gedragen door publiek-private partijen. Op het platform komen vraag en aanbod van restwater bij elkaar. De verbinding vindt plaats tussen een partij die beschikt over restwater en een partij die vraag heeft...
Lees verder
Joep Frissel van Wageningen Environmental Research (WENR) verzorgt op 8 februari een deelsessie over biodiversiteit rondom sportvelden. Tijdens de sessie onderbouwt ze het belang ervan. Voor toekomstige sportaccommodaties is het goed om dit mee te nemen bij het ontwerp en de inrichting. Maar ook bij bestaande sportaccommodaties zijn er voldoende mogelijkheden. Vanuit het PPS-onderzoek Grasvelden, Klimaat...
Lees verder
In het ultieme natuurgras-sportveld groeien alleen gezaaide cultuurgrassen. Spontaan opkomende grassen en kruiden zijn ongewenst. Waar voorheen de symptomen van ongewenste ontwikkelingen konden worden ‘gecorrigeerd’ met de gifspuit, ligt de nadruk nu op mechanische en biologische bestrijding. Voor de langere termijn is preventie echter een efficiëntere insteek. Immers, wanneer ongewenste soorten zich niet vestigen, hoef...
Lees verder
In 2023 wil de BSNC met een videocampagne aandacht vragen voor het werken in onze branche, in het beheer en onderhoud van sportvelden. Met deze korte filmpjes en reportages willen we meer bekendheid geven aan het werk, aan de vernieuwende aspecten in het werk (bijvoorbeeld duurzaamheid) om studenten en zij-instromers te interesseren en te werven....
Lees verder
Welke trends en ontwikkelingen zie jij vanaf 2023 voor de branche en de BSNC? Waar moeten we ons op richten? Blijft duurzaamheid een thema? Vraagt de kwaliteit van buitensportvoorzieningen meer aandacht? En zijn er andere zaken waar we ons ook mee bezig moeten houden in het belang van jullie als leden? Via deze enquête vragen...
Lees verder
1 2 3 4 5 35
X