Category

Algemeen
Tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving, eerder dit jaar, is de vraag gesteld of de Zorgplicht ook van toepassing is op andere natuurlijke infillmaterialen dan bijvoorbeeld kurk. Dit is beschreven in het Zorgplicht document. Omdat hier toch vragen over komen, heeft de werkgroep Zorgplicht besloten deze vraag ook op te nemen in de Q&A: Q11. Geldt de...
Lees verder
In de vorige BSNC-nieuwsbrief is het ledenontbijt over de Europese ontwikkelingen microplastics aangekondigd. Door de aangescherpte maatregelen vanwege COVID-19 kunnen we op 11 november geen ledenontbijt organiseren. Het onderwerp is echter te belangrijk om het gesprek met elkaar daarover uit te stellen. Daarom onderzoeken we of een online debat mogelijk is. Zodra we hierover meer...
Lees verder
In de reeks van vier webinars vindt op dinsdag 27 oktober van 10.00 tot 11.30 uur het tweede webinar plaats. Centraal staat dan het gebruik van infill op kunstgrassportvelden en het voorkomen dat infill in het milieu terecht komt. Aan bod komen de internationale en landelijke wet- en regelgeving waar we nu en in de...
Lees verder
Agenda
Tijdens de afgelopen Algemene (digitale) Ledenvergadering van 9 oktober jl. heeft het bestuur aan de leden de aangepaste statuten en reglementen voorgelegd, ter besluitvorming. Diezelfde statuten schrijven voor dat voor een besluit in ieder geval twee/derde van het aantal uit te brengen stemmen aanwezig moet zijn, ter vergadering. Al dan niet met volmachten om te...
Lees verder
Vrijdag 9 oktober vond de, vanwege COVID-19, uitgestelde voorjaars ALV plaats. Voor het eerst, ook vanwege de Corona-maatregelen, online. Het verenigingsbestuur bevond zich in een studio bij Cantrijn in Gorinchem en ca. veertig BSNC-leden namen deel via Microsoft teams. Een uitgebreid verslag volgt uiteraard nog maar we zijn verheugd dat Ron Leppers unaniem gekozen is...
Lees verder
De BSNC-vertegenwoordiging in de werkgroepen CO2-reductie, Circulaire sport en Milieuvriendelijk beheer is belegd. Acht BSNC-leden toonden belangstelling en na onderling overleg zijn de volgende vertegenwoordigers benoemd. Voor de Werkgroep CO2-reductie schuift Christianne van der Zouw aan, waarbij Gert-Jan Kieft back up is. Voor de Werkgroep Circulaire sport vertegenwoordigt Theo Ceelen de BSNC en is Gosewin...
Lees verder
De verwachting is dat ECHA eind 2020 een advies geeft over onder andere het gebruik van microplastics (infill) op kunstgrasvelden. Er liggen twee scenario’s voor: Microplastics mogen gebruikt blijven worden, indien er afdoende maatregelen genomen worden om verspreiding in het milieu te voorkomen. Microplastics worden over zes jaar verboden. Beide scenario’s hebben effect op de...
Lees verder
In de reeks van vier webinars vindt op dinsdag 27 oktober van 10.00 tot 11.30 uur het tweede webinar plaats. Centraal staat dan het gebruik van infill op kunstgrassportvelden en het voorkomen dat infill in het milieu terecht komt. Aan bod komen de internationale en landelijke wet- en regelgeving waar we nu en in de...
Lees verder
Hoogteligging kunstgras
Dinsdag 27 oktober (10.00-11.30 uur), organiseert de BSNC, in de reeks van vier Webinars, het tweede Webinar. Dit Webinar gaat over het gebruik van infill op kunstgrassportvelden en het voorkomen dat infill in het milieu terecht komt. Tijdens het Webinar gaan we in op internationale en landelijke wet- en regelgeving waar we mee te maken...
Lees verder
Ben jij erbij op vrijdag 9 oktober? Het eerste ontmoetingsmoment voor de BSNC-leden sinds COVID-19. We zijn dan te gast bij GBN Artificial Grass Recycling en in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Inschrijven Via deze link kun je je aanmelden voor de verschillende onderdelen van het programma. Let op! Vanwege de Corona maatregelen moet je je voor ieder...
Lees verder
1 2 3 48

Inschrijven Nieuwsbrief

[mc4wp_form id=”8043″]

Twitter

X