Category

Kunstgras
In zijn streven naar een schonere wereld combineert Maurice Beijk boerenverstand met creativiteit. De natuur is daarbij zijn grootste inspiratiebron. “Groen=Doen, met nadruk op Doen”, is de stelling van Beijk, en dat hoeft echt niet duur en complex te zijn. In de tweede keynote van het ochtendprogramma van KUNSTgres op 3 oktober a.s. neemt deze...
Lees verder
We gaan langzaam de nazomerperiode in. De hoogste tijd om je aan te melden voor KUNSTgres 2023! Het enige congres in Nederland voor iedereen die zich bezighoudt met kunstgrassportvelden en andere kunstmatige ondergronden. Wil je geïnformeerd zijn en wil je meepraten over de laatste en belangrijkste trends en ontwikkelingen? Schrijf je in, dan zien we...
Lees verder
De afgelopen tijd is er vanuit de markt en de (lokale) overheid een toenemende aandacht voor nonfill sportvelden. Met de instemming van de EU-lidstaten in april 2023, met een verbod op de verkoop van opzettelijk toegevoegde microplastics, waaronder ook polymere infill, zijn er alternatieven nodig. In deze deelsessie gaat een forum van (ervarings)deskundigen met elkaar...
Lees verder
De contouren van KUNSTgres 2023 worden steeds meer zichtbaar. We zijn dan ook blij dat we in deze nieuwsbrief bekend kunnen maken welke deelsessies je kunt gaan bezoeken. Het wordt een divers programma waarin verduurzamen de rode draad is. En waarbij we naast de ontwikkelingen op het gebied van kunstgrasvoetbalvelden, ook aandacht besteden aan ontwikkelingen...
Lees verder
In deze deelsessie nemen Richard Migchielsen – projectleider Innovatieplatform Duurzame Sportsector – en Gerben Hofmeijer – projectleider Buyergroup circulaire sportaccommodaties – de deelnemers mee in de visie en ontwikkelrichtingen van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector. Ze lichten de diverse pilots toe en gaan in op hoe aanbesteden een functionele rol pakt bij de ontwikkeling van innovaties...
Lees verder
Het gebruik van kunstgrassportvelden en hun impact op het milieu heeft steeds vaker de aandacht van regelgevers op nationaal en Europees niveau. Actueel is het voorgestelde toekomstige verbod op de verkoop van polymeer infillmateriaal. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het beheersen van secundaire microplastics veroorzaakt door slijtage van kunstgrasvezels en het verantwoord omgaan met...
Lees verder
Een voorbeeld van multifunctioneel gebruik van een sportpark: Strijp in Eindhoven. In deze deelsessie geven Cristan Segers, de aanjager voor het verduurzamen van gemeentelijke sportparken, en Hans Franken, de projectleider voor de realisatie, inzicht in het proces dat is doorlopen om het multifunctionele gebruik tot stand te brengen. Ook lichten ze de werking van het...
Lees verder
Heeft jouw bedrijf of organisatie duurzaamheidsambities en wil je bijdragen aan de nationale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid? In een informatieve sessie legt Gert-Jan Vroege (Eco Intelligence) uit hoe je inkopen kunt doen met behulp van het online duurzaamheidsinstrument DuboCalc met betrekking tot sportvloeren. DuboCalc stelt gebruikers in staat om de milieukostenindicator (MKI) waarde...
Lees verder
Prof. Alastair Cox is de tweede keynote spreker tijdens KUNSTgres 2023, op 3 oktober. In zijn keynote gaat hij in op de ontwikkeling van droogwater hockeyvelden. Naast wat dit betekent voor de hockeysport, deelt hij ook zijn ideeën over het effect dat de ontwikkeling van deze sportvelden kan hebben op multisport gebruik. Sinds hockey eind...
Lees verder
In de ledenvergadering van 15 november 2022 is door het verenigingsbestuur voorgesteld met een commissiestructuur en werkgroepen te gaan werken. De BSNC-leden hebben hiermee ingestemd. De afgelopen weken hebben zich vanuit de verschillende bloedgroepen BSNC-leden en -partners aangemeld voor de commissie Gras en commissie Kunstgras. Tijdens de bestuursvergadering van 7 juni heeft het bestuur een...
Lees verder
1 2 3 4 5
X