Eerste keynote conGRAS 2024 bekend: Circulair waterbeheer verbindt de verschillende klimaatopgaven

Wilrik Kok is een van de keynote sprekers tijdensconGRAS 2024. Kok is architect en product innovator op het gebied van regenwaterhergebruik.  

Te nat, te droog, te heet. Het is aan de orde van de dag in klimaatadaptatie. Uniek aan dit onderwerp is dat vrijwel iedereen er wel eens mee te maken heeft gehad of gaat krijgen, professioneel of privé. We merken dat de grilligheden in het weer de laatste jaren toenemen. 2018 was kurkdroog, 2023 extreem nat, maar in het afgelopen voorjaar regende het ook bijna 40 dagen achtereen niet. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden in verschillende omgevingen (sportaccommodatie, park, dierentuin) laat Wilrik Kok zien hoe veel meer met regenwater mogelijk is. Hoe dit vervolgens de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en ook invloed heeft op de volksgezondheid. Het vraagt om het vermogen om na te denken buiten de grenzen van de eigen verantwoordelijkheden over wat je kunt betekenen voor partijen uit andere sectoren die met vergelijkbare vraagstukken te maken hebben. 

Vroeg beginnen en elkaar opzoeken 

Wanneer de ‘makers van sportaccommodaties’ en andere belanghebbenden zoals gemeenten, waterschappen en provincies vanaf de start nadenken over de uitdagingen voor (her)gebruik van regenwater van bijvoorbeeld de naastgelegen wijk of gebruiker, kunnen ze besluiten of ze gezamenlijk op kunnen trekken. Zelfs als dit op het eerste gezicht onlogisch lijkt of dat het een project groter maakt dan nodig. 

Met zijn pleidooi wil Wilrik vooral beleidsmakers en beheerders van sportaccommodaties handvatten bieden om samen te werken met mensen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld natuurbehoud en natuurinclusief ontwerpen. Want, door circulair waterbeheer zorgen we ervoor dat het (hemel)water niet verloren gaat. 

Wilrik Kok deelt op 20 maart inzichten met het publiek over hoe water in de publieke ruimte kan worden benut. En hoe de ‘makers van sportaccommodaties’, met andere stakeholders zoals gemeenten, waterschappen en provincies, de gezamenlijke belangen gaan inzien van regenwaterafvoer. Om dit later weer te benutten. Vraagstukken in sportsector bekijken vanuit een breder perspectief. Dat is de essentie! 

Over Wilrik Kok 

Wilrik Kok is architect en product innovator op het gebied van regenwaterhergebruik. Met zijn eigen bedrijf FieldFactors helpt hij zowel publieke als private opdrachtgevers om opgaves rondom klimaatadaptatie te vertalen in duurzame watersystemen en deze ruimtelijk in te passen. 

Informatie over conGRAS 

Meer informatie over conGRAS is te vinden via deze link.  

Inschrijven voor conGRAS 

Deelname voor BSNC-leden is gratis. Niet leden betalen €295,00. Inschrijven kan nu. Deelnemers hoeven zich niet aan te melden voor een deelsessie. Op de dag zelf maakt men een keuze voor de deelsessies. 

 

 

Meer nieuws