Category

HOME SLIDER
Ben jij geïnteresseerd in, en betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van kunstgrassportvelden? Neem je graag initiatieven die bijdragen aan veilige, duurzame, betaalbare kunstgrassportvelden waar iedereen veilig en met plezier op kan sporten en bewegen? Vind je het belangrijk dat BSNC-leden met elkaar en met andere belanghebbenden kennis...
Lees verder
Ben jij geïnteresseerd in, en betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van advisering, engineering, realisatie, levering en onderhoud van grassportvelden? Neem je graag initiatieven die bijdragen aan veilige, duurzame, betaalbare grassportvelden waar iedereen veilig en met plezier op kan sporten en bewegen? Vind je het belangrijk dat BSNC-leden met elkaar en met andere belanghebbenden kennis...
Lees verder
In de ledenvergadering van 15 november 2022 is door het verenigingsbestuur voorgesteld met een commissiestructuur en werkgroepen te gaan werken. De BSNC-leden hebben hiermee ingestemd. Tijdens de bestuursvergadering van 13 maart 2023 heeft het verenigingsbestuur besloten dat er een commissie Gras en een commissie Kunstgras gevormd gaan worden. Wil jij hier een rol in spelen,...
Lees verder
Op KUNSTgres in oktober 2022 riep Alexander Prinsen de zaal op haar gezonde verstand te gebruiken en met hem mee te denken over hoe de sport kan bijdragen aan een meer duurzame en circulaire wereld. Veel is mogelijk, aldus de adviseur, als we innoveren met materialen, energie en water op kunstgras. En als we in...
Lees verder
Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties, op donderdag 9 maart jongstleden, had Teun Wouters (voorzitter van de BSNC-werkgroep Circulariteit) de eer om de Handreiking renovatie en ombouw kunstgras sportvelden te overhandigen aan BSNC-voorzitter Edward van der Geest. Natuurlijk was er meer te doen op de beurs, zoals de BSNC-kennissessie over LCA’s voor sportvloeren, en de BSNC was...
Lees verder
Toen Marco Smits in december begon met werken bij Green Engineers, informeerde hij naar waarom dit adviesbureau eigenlijk geen lid was van de BSNC. Hij was dat lidmaatschap gewend bij zijn vorige werkgevers als Topgrass en CSC Sport. Ze hebben naar hem geluisterd en sinds januari dit jaar is het een feit: de BSNC verwelkomt...
Lees verder
Graag nodigen we je uit voor de Voorjaars-ALV op vrijdagmiddag 31 maart. Het programma begint om 12.00 uur, met een kijkje op het complex van de PSV Academy op de Herdgang in Eindhoven, de thuisbasis van de jeugdteams en PSV Vrouwen. Hier liggen een natuurgras stadionveld, drie Xtragrass hybride velden, een TPE-kunstgrasveld, een geweven Non-Fill veld...
Lees verder
Lancering op 9 maart a.s., op de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten Sinds enige jaren kent de BSNC de publicatie “Hoe ruim je een kunstgrasveld op?”. De voorlaatste versie dateert uit maart 2017. Hoog tijd voor een actualisatie! In februari 2023 brengt de BSNC daarom een compleet vernieuwde handreiking uit over de renovatie en ombouw van...
Lees verder
De Routekaart Verduurzaming Sport is volop in beweging. Afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe organisatievorm en zijn er ook veel producten ontwikkeld om de verduurzaming van de sportsector te versnellen. Wat is er bereikt in 2022? Welke actiegroepen zijn er van start gegaan en welke resultaten zijn al geboekt? Wat gebeurt er binnen...
Lees verder
In 2022 hebben Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het initiatief genomen voor het Innovatieplatform duurzame sportaccommodaties. Dit is onderdeel van de Routekaart Duurzame Sportsector. Betrokkenheid van marktpartijen is daarbij van belang en daarom organiseert het platform een aantal brainstormsessies. Wil je daar als lid van de BSNC aan...
Lees verder
1 2
X