Category

Onderzoek
Met de keuze voor Pleun Lok als nieuwe voorzitter van de commissie Onderzoek heeft de BSNC gekozen voor een ervaren allrounder. Pleun is onder andere voorzitter van de BSNC-werkgroep hybride sportvelden en voorzitter van de jury van de verkiezing Fieldmanager of the Year. Hij was zes jaar voorzitter van de BSNC, zat in de Bondsraad...
Lees verder
De BSNC heeft enkele jaren geleden de Handreiking Zorgplicht uitgebracht. Hierin staat een groot aantal maatregelen om verspreiding van infill te voorkomen. Eigenaren en beheerders van kunstgrassportvelden kunnen hiermee invulling geven aan de zorgplicht die ze hebben vanuit de Wet Milieubeheer. Hoe effectief zijn deze maatregelen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden doen SGS INTRON...
Lees verder
Onderzoeks- en adviesbureau Lumbricus is gevraagd door de BSNC om ’s werelds eerste mechanistische onderzoek uit te voeren naar stikstofuitspoeling onder (hybride) sportvelden. Met dit onderzoek komt er niet alleen inzicht in de hoeveelheid stikstof die uitspoelt onder (hybride) sportvelden, er komt ook kennis over de mechanismen die de uitspoeling veroorzaken. Thomas Evers, onderzoeker bij...
Lees verder
Herhaalde oproep; we zoeken leden voor de commissie Onderzoek. Ben jij geïnteresseerd in kennisontwikkeling ten behoeve van onze branche? Heb je ideeën en een mening over de kwaliteit daarvan? Wil je een bijdrage leveren aan de positie van de BSNC op het gebied van kennis- en onderzoek verder versterken? Dan wil je misschien wel lid...
Lees verder
Ben jij geïnteresseerd in kennisontwikkeling ten behoeve van onze branche? Heb je ideeën en een mening over de kwaliteit daarvan? Wil je een bijdrage leveren aan de positie van de BSNC op het gebied van kennis- en onderzoek verder versterken? Dan wil je misschien wel lid worden van de commissie Onderzoek. De commissie is de...
Lees verder
Dinsdagmorgen 22 september namen 81 BSNC-leden en andere geïnteresseerden deel aan het eerste BSNC Webinar. Een eerste in een reeks van vier. Zo kunnen we -ondanks de Corona-maatregelen- toch kennis delen en uitwisselen. We ontvingen veel positieve reacties en ook het signaal dat dit een belangrijke en urgente uitdaging is voor de branche. Dus denken...
Lees verder
Donderdag 14 november heeft BSNC-voorzitter Edward van der Geest het nieuwe Zorgplicht document aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS, mevrouw Joëlle Staps. Dit was tijdens het, door VWS georganiseerde overleg kunstgrasrecycling, bij DeWeerelt van Sport (Utrecht). In het Zorgplichtdocument staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, onderhoud en renovatie van...
Lees verder
Onlangs publiceerde Sport Knowhow XL een bericht over de call die de BSNC organiseert voor praktijkrelevant onderzoek. Klik hier om dit artikel terug te lezen! Wil je meer informatie over deze call: klik hier!
Lees verder
BSNC als financier van onderzoek en innovaties Inleiding BSNC stimuleert dat de sportsector onderzoek doet naar relevante kennisvragen en innoveert. De basis vormt onze strategische onderzoeksagenda. Het idee hierbij is dat de BSNC zich opstelt als projectbureau en subsidieverstrekker. We roepen leden en partijen buiten de vereniging op om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Aanvraagronde 2016...
Lees verder