Category

Onderzoek
Dinsdagmorgen 22 september namen 81 BSNC-leden en andere geïnteresseerden deel aan het eerste BSNC Webinar. Een eerste in een reeks van vier. Zo kunnen we -ondanks de Corona-maatregelen- toch kennis delen en uitwisselen. We ontvingen veel positieve reacties en ook het signaal dat dit een belangrijke en urgente uitdaging is voor de branche. Dus denken...
Lees verder
Donderdag 14 november heeft BSNC-voorzitter Edward van der Geest het nieuwe Zorgplicht document aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS, mevrouw Joëlle Staps. Dit was tijdens het, door VWS georganiseerde overleg kunstgrasrecycling, bij DeWeerelt van Sport (Utrecht). In het Zorgplichtdocument staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, onderhoud en renovatie van...
Lees verder
Onlangs publiceerde Sport Knowhow XL een bericht over de call die de BSNC organiseert voor praktijkrelevant onderzoek. Klik hier om dit artikel terug te lezen! Wil je meer informatie over deze call: klik hier!
Lees verder
BSNC als financier van onderzoek en innovaties Inleiding BSNC stimuleert dat de sportsector onderzoek doet naar relevante kennisvragen en innoveert. De basis vormt onze strategische onderzoeksagenda. Het idee hierbij is dat de BSNC zich opstelt als projectbureau en subsidieverstrekker. We roepen leden en partijen buiten de vereniging op om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Aanvraagronde 2016...
Lees verder
X