Informatief Webinar ‘Naar klimaatbestendig watermanagement’

Dinsdagmorgen 22 september namen 81 BSNC-leden en andere geïnteresseerden deel aan het eerste BSNC Webinar. Een eerste in een reeks van vier. Zo kunnen we -ondanks de Corona-maatregelen- toch kennis delen en uitwisselen. We ontvingen veel positieve reacties en ook het signaal dat dit een belangrijke en urgente uitdaging is voor de branche. Dus denken we serieus na over een vervolg.


Centraal in het Webinar stonden de uitdagingen om in Nederland in de toekomst te zorgen voor voldoende zoetwater, voor alle gebruikers en functies (dus ook de sportbranche).

Ruud Bartholomeus (Principal Scientist, team Ecohydrologie bij KWR, en verbonden aan Wageningen Universiteit) deelde zijn kennis over hoe we op regionaal en lokaal niveau toe moeten naar zelfvoorziening en een zo efficiënt mogelijke benutting van de zoetwaterbronnen. Ook besprak hij hoe verschillen tussen extreme droogte en piekbuien met wateroverlast, leiden tot wateroverschotten en hoe we daarmee om kunnen gaan.

Eric Gloudemans (beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen) ging in op de zogenaamde watertransitie. Daarbij spelen de drinkwaterbedrijven en waterschappen een belangrijke rol. Eric vertelde hoe de waterbeheerders omgaan met klimaatverandering, hoe zij zich daar op voorbereiden en wat dit voor invloed heeft of kan hebben op het onderhoud en beheer van sportvelden. Ook lichte hij het Deltaprogramma toe waarin men anticipeert op de klimaatverandering en werkt aan maatregelen om Nederland blijvend te beschermen tegen overstromingen, droogte en wateroverlast.

Mark Timmerman (Managing director bij Pro GrasS Europe), sloot het webinar af met een vertaling van wetenschap en beleid naar de specifieke uitdagingen voor de sportbranche. Want tekorten en overschotten hebben invloed op het onderhoud van grassportvelden en kunstgrasvelden en de kwaliteit van het irrigatiewater. Ook presenteerde hij enkele innovatieve ontwikkelingen.

 

Heb je het Webinar ‘Naar klimaatbestendig watermanagement’ gemist? Het Webinar is opgenomen en kun je hieronder bekijken!

 

Overige BSNC Webinars (data binnenkort bekend!)

Oktober: Infill materialen en de zorg voor het milieu
November: De meerwaarde van Integrated Pest Management (IPM) bij pesticidevrij beheer van sportgrasvelden
December: Europese regelgeving over microplastics en de betekenis voor kunstgrasvelden

Meer nieuws