Onderzoeksprogramma Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit van start

Sinds dit voorjaar is de BSNC één van de consortium partners van het onderzoeksprogramma Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit. Het onderzoek is interessant voor de BSNC omdat het enerzijds kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden. Anderzijds levert het ook kennis op hoe sportgrasvelden een bijdrage kunnen leveren aan negatieve maatschappelijke gevolgen van klimaatverandering. Namens de BSNC nemen Mark Timmerman en Ernst Bos deel aan werkgroepen en is Hans Arends lid van de stuurgroep.

Ondertussen is er een pilotstudie gestart en worden er veldmetingen verricht.

Pilotstudie biodiversiteit gemeente Scherpenzeel
Joep Frissel is bij de gemeente Scherpenzeel gestart met een pilotstudie over hoe in de praktijk gemeenten omgaan met hun gemeentelijk groen. Gemeente Scherpenzeel is de eerste gemeente die meedoet in de pilotstudie. Naast hen betrekken we meerdere gemeenten, evenals beheerders van golfbanen. Het bericht hierover vind je hier.

Veldmetingen vanuit werkpakket 2 (klimaat – temperatuur)
Leon Mossink is gestart met het opzetten van meetopstellingen bij weerstation de Veenkampen in Wageningen. Op verschillende proefveldjes met een grootte van 2,5 bij 2,5 meter meten de onderzoekers de bodemtemperatuur, bodemvocht en warmte uitstraling. Met deze data bepalen ze vervolgens hoeveel water de beregende veldjes nodig hebben voor een goede groei. Het bericht hierover vind je hier.

 

 

Meer nieuws

X