’s Werelds eerste mechanistische onderzoek naar uitspoeling onder (hybride) sportvelden

Onderzoeks- en adviesbureau Lumbricus is gevraagd door de BSNC om ’s werelds eerste mechanistische onderzoek uit te voeren naar stikstofuitspoeling onder (hybride) sportvelden. Met dit onderzoek komt er niet alleen inzicht in de hoeveelheid stikstof die uitspoelt onder (hybride) sportvelden, er komt ook kennis over de mechanismen die de uitspoeling veroorzaken. Thomas Evers, onderzoeker bij Lumbricus vertelt over de aanleiding en opzet van dit onderzoek.

Achtergrond

Om de optimale groei en speelomstandigheden te verkrijgen in sportvelden is de input van stikstof (N) essentieel. Echter, bij een toediening van stikstof die hoger is dan de opname van de plant is er een toenemende kans op uitspoeling. Deze uitspoeling van stikstof kan meerdere nadelige gevolgen hebben voor zowel de mens, waar hoge concentraties in drinkwater als onveilig worden beschouwd, als zowel voor de natuur waar de uitspoeling van stikstof kan leiden tot eutrofiëring van grond- en oppervlaktewater. Tevens is er waargenomen in de praktijk, dat hybride voetbalvelden meer water en nutriënten nodig hebben om een goede kwaliteit te behouden in vergelijking met natuurgrasvelden. De vraag is echter, waarom? Omdat er aangenomen kan worden dat er niet meer gras staat op hybridevelden, lijkt een verhoogde uitspoeling van water met nutriënten een logische oorzaak. Dit kan echter ook komen door versnelde afwatering langs de kunstvezel, textuur, biologische activiteit, etc. Om uitspoeling te minimaliseren is het van groot belang dat het mechanisme achter de uitspoeling inzichtelijk worden gemaakt. Daarom is onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Lumbricus gevraagd door de BSNC om ’s werelds eerste mechanistische onderzoek uit te voeren naar stikstofuitspoeling onder (hybride) sportvelden.

Opzet

Omdat het nagenoeg onmogelijk is om alle processen met betrekking tot de stikstofbalans in kaart te brengen op veldschaal, is ervoor gekozen om een gecombineerd onderzoek te doen met experimenten in bakken en een modelleerstudie. In totaal worden er 3 grastypen onderzocht (natuurgras, hybride grasmat met kunstvezels op een geweven backing en een hybride grasmat met ingenaaide kunstvezels), 2 texturen (grof en fijn zand) en 2 soorten bemesting (mineraal en organisch). De bakken staan op UniFarm Wageningen, de praktijkboerderij van Wageningen Universiteit, waar ze ook zullen worden onderhouden door het team van UniFarm. De kwantitatieve data van de experimenten zullen worden gebruikt om het model (Hydrus 2D) te kalibreren. Vervolgens is het model in staat om aan te geven waar eventuele verschillen tussen bakken vandaan komen.

Beoogd resultaat

Met dit onderzoek komt er niet alleen inzicht in de hoeveelheid stikstof die uitspoelt onder (hybride) sportvelden, er komt ook kennis over de mechanismen die de uitspoeling veroorzaken. Met deze kennis kan er vervolgens een toolbox worden ontwikkeld om bemesting en irrigatie zo te optimaliseren dat eventuele uitspoeling, sterk kan worden verminderd.

Auteur: Thomas Evers, onderzoeker Lumbricus BV

Meer nieuws