Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) presenteert een nieuw zorgplichtdocument

Donderdag 14 november heeft BSNC-voorzitter Edward van der Geest het nieuwe Zorgplicht document aangeboden aan de plaatsvervangend Directeur Sport van VWS, mevrouw Joëlle Staps. Dit was tijdens het, door VWS georganiseerde overleg kunstgrasrecycling, bij DeWeerelt van Sport (Utrecht).

In het Zorgplichtdocument staan aanbevelingen voor het milieuverantwoord toepassen van materialen bij de aanleg, onderhoud en renovatie van kunstgrasvelden. De aanbevelingen gaan vooral over de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van zink uit rubbergranulaat van banden naar het milieu en de verspreiding van instrooimateriaal en vezels buiten het kunstgrasveld. Daarnaast gaan de aanbevelingen in op de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het Besluit bodemkwaliteit bij het toepassen van grond en bouwstoffen.

Dit initiatief van de BSNC draagt bij aan het milieuvriendelijk aanleggen en onderhouden van sportvelden. Dat geldt ook voor kunstgrasvelden. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke zorgplicht om de bodem schoon te houden. De branche neemt haar rol hierin serieus en draagt hierbij haar steentje bij aan de milieu- en duurzaamheiddoelstellingen.

Bijgaand treft u een foto aan van de overhandiging van het rapport. Deze is rechtenvrij en kunt u kosteloos plaatsen.

Wilt u het rapport ontvangen? Dit kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan info@bsnc.nl.

Meer nieuws