Stand van zaken overleg KNVB-norm

De afgelopen maanden is er constructief overleg geweest tussen de KNVB, de VSG en (de vier platforms van) de BSNC over KNVB-norm 2015, versie 2019. Dit heeft onder andere geleid tot een versoepeling van de kunstgrasnorm voetbal seizoen 2019/’20 en bijbehorende communicatie, zoals vermeld op de site van  NOC*NSF. Een compliment aan alle betrokken partijen is op zijn plaats!

Testmethoden/NOC*NSF Sportvloerenlijst
Ook voor 2020 en verder zijn goede afspraken gemaakt met betrekking tot ons gezamenlijke inzet te kunnen voldoen aan de KNVB-norm. Er wordt op dit moment gewerkt aan een goede uitwerking van de testmethoden, waarbij gestreefd wordt om deze per 1 januari gereed te hebben. Ook bij de testmethoden zal een overgangsperiode van toepassing zijn zodat er voldoende voorbereidingstijd is. Eveneens wordt gekeken naar de  NOC*NSF Sportvloerenlijst om hierop constructies te krijgen die toepasbaar zijn in kalenderjaar 2020. Uitgangspunt bij voorgenoemde aanpassingen is dat er voldoende constructies op de NOC*NSF Sportvloerenlijst komen. Tussen de KNVB, de VSG en de BSNC is er intensief contact om voor de opdrachtgevers en opdrachtnemers tot werkbare afspraken te komen en om voorbereid het voetbalseizoen 2020/’21 in te gaan.

Het voornemen is begin februari 2020 gezamenlijk een symposium te organiseren om de effecten en gevolgen van het totale proces en de actualisatie/optimalisatie van de NOC*NSF Sportvloerenlijst te delen. Uitgangspunt bij bovengenoemde aanpassingen is dat er voldoende systemen op de Sportvloerenlijst staan.

Heb je vragen? Koppel dit dan terug via je platform.

Meer nieuws