BSNC-congres 2025: een fusie van conGRAS en KUNSTgres!

Na vier succesvolle congressen, conGRAS en KUNSTgres, wil het Algemeen Bestuur (AB) van de BSNC begin 2025 een groot, gecombineerd en daarmee nog groter BSNC-congres organiseren over grassportvelden, kunstgrassportvelden en andere (kunstmatige) sportondergronden. Eén BSNC-congres voor alle BSNC-leden samen en alle andere makers van sportvoorzieningen. Welke onderwerpen of sprekers mogen daar niet ontbreken volgens onze leden? Vul de vragenlijst in! 

Het AB vindt het belangrijk dat de deelnemers aan een BSNC-congres, BSNC-leden en andere professionals, vanuit verschillende terreinen in de branche elkaar ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar delen over gezamenlijke vraagstukken. Natuurlijk blijft er ook de aandacht voor de specifieke vraagstukken en thema’s vanuit de sport en cultuurtechniek, de kunstgrasbranche en andere sportondergronden. 

Denk mee 

De BSNC is van en voor haar leden. Daarom nemen wij jullie graag mee in de stappen om begin 2025 een mooi BSNC-congres te organiseren. We hebben een korte vragenlijst opgesteld. We stellen het zeer op prijs als je die wilt invullen. Via deze link kom je bij de vragenlijst. Het invullen kost maximaal 5 minuten. 

 Dank je wel hiervoor! 

Meer nieuws