Veel belangstelling voor vraagstuk hoe de sportlocaties meer natuurinclusief maken.

BSNC-collega Koen Beelen zorgde, namens de organisaties van de Routekaart Verduurzaming Sport en het Collectief Natuurinclusief, op 26 juni j.l. voor een gevarieerde kennisdag Natuurinclusieve sportlocaties. De ervaringen van vijf proeftuinen – living labs – waar sinds zomer 2023 wordt onderzocht wat er komt kijken bij het vergroenen en meer natuurinclusief maken van sportlocaties, werden gepresenteerd aan een groot aantal geïnteresseerden. Op het Sport- en Congrescentrum Papendal in Arnhem waren vertegenwoordigers van verschillende sectoren aanwezig: gemeenten, provincies, sportbedrijven, sportondernemers, verenigingsbestuurders, sportparkmanagers, groen- en beheerprofessionals. 

Het integraal duurzaam en ecologisch inrichten van een sportpark blijkt voor veel gemeenten en andere betrokkenen nog een lastige stap. Reden voor enkele partijen – waaronder de Routekaart Verduurzaming Sport en Collectief Natuurinclusief –de kennisdag te organiseren. 

Aandachtspunten 

Duidelijk is dat de uitdaging – natuurinclusiever worden- op veel verschillend manieren kan worden aangegaan. Desondanks presenteerde Beelen, samen met de betrokken living-labregisseurs Marja Schuurman-van der Harst (NOC*NSF), Anneleen Ypma-Diedering (Gelderse Sport Federatie) en Noud van Herpen (Sportservice Noord-Brabant), enkele algemene aandachtspunten. De belangrijkste:  

  • Ga samen met betrokkenen aan de slag. Participatie, co-creatie en verbinden zijn relevante termen. Een gemeente, een marktpartij of een vereniging kan het niet alleen. 
  • Denk ver vooruit. Maak een langetermijnplanning. Voor het natuurinclusiever maken van een locatie moet rekening worden gehouden met een proces van drie, vijf of zelfs tien jaar. 
  • Start op een gegeven moment daadwerkelijk met de uitvoering. Al is het op kleine schaal. Als je samen met alle betrokkenen plannen blijft maken, ben je voor je het weet vijf jaar verder maar is er niets gebeurd. Een relevant motto: ‘Het geheim achter vooruitgang is een begin maken’. 
  • Een tip voor gemeenten: denk niet alleen binnen de kaders van de afdeling sport, of de afdeling openbare ruimte, of groen. Werk samen. Je hebt elkaar nodig. 

Dossier 

Wil je zelf aan de slag of anderen adviseren over het meer natuurinclusief maken van je sportpark? In dit dossier vind je informatie die je nodig hebt.  

Meer lezen 

Hoe zouden we samen van de Nederlandse natuur en sportgebieden een groot Nationaal Sportpark kunnen creëren? In dit artikel op Sport en Strategie komt keynote spreker Lodewijk Hoekstra aan het woord. Hij is bekend geworden als ‘tv-tuinman’ en tegenwoordig voorvechter van een duurzame wereld. 

Voor een terugblik op de Kennisdag natuurinclusieve sportlocaties lees ook het artikel op het platform www.duurzamesportsector.nl. 

Meer nieuws