BSNC onderzoekt effectiviteit zorgplichtmaatregelen

De BSNC heeft enkele jaren geleden de Handreiking Zorgplicht uitgebracht. Hierin staat een groot aantal maatregelen om verspreiding van infill te voorkomen. Eigenaren en beheerders van kunstgrassportvelden kunnen hiermee invulling geven aan de zorgplicht die ze hebben vanuit de Wet Milieubeheer. Hoe effectief zijn deze maatregelen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden doen SGS INTRON en Sweco momenteel onderzoek hiernaar, in opdracht van de BSNC.

SGS INTRON en Sweco hebben in 2017 ook het vorige onderzoek naar verspreiding van infill en vezels rond kunstgrasvelden uitgevoerd. Het onderzoek naar het effect van beperkende maatregelen zoals het aanbrengen van voorzieningen (kantplanken, looproosters) en het nemen van organisatorische maatregelen (onderhoud, schoonmaken en een logboek bijhouden), wordt in twee fases uitgevoerd.

In fase 1 wordt bij twintig velden een kwalitatieve beoordeling van de verspreiding gedaan, vervolgens wordt in fase 2 bij vijf velden een kwantitatief onderzoek gedaan. Er wordt vooral onderzoek gedaan bij velden die aangelegd zijn na de publicatie van de zorgplichtmaatregelen. Zowel velden met een infill van SBR, TPE of kurk worden onderzocht. De beperkende maatregelen bij de onderzochte velden worden in kaart gebracht en er wordt kwalitatief bepaald in welke mate er nog sprake is van resterende verspreiding van infill.

De resultaten zullen worden gebruikt om een algemeen beeld te geven van de effectiviteit van de zorgplichtmaatregelen. De resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele velden. De verwachting is uiteraard dat de verspreiding van infill veel beperkter is dan zes jaar geleden. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar van 2023 verwacht.

Het onderzoek wordt gefinancierd uit het onderzoeksbudget van de BSNC, met cofinanciering door het ministerie van VWS. Meer informatie? Mail naar: ulbert.hofstra@sgs.com

Meer nieuws