Commissie Gras reageert op wijziging gewasbeschermingsmiddelen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) voor. Het doel van de wijzigingen is het actueel houden van de regeling. Via een internetconsultatie was er tot en met 29 februari gelegenheid voor belanghebbenden om op de voorgestelde wijzigingen te reageren. De commissie Gras heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Lees hier hun reactie aan IenW.

Via deze link vind je de informatie over de voorgestelde wijzigingen. De commissie Gras heeft de volgende reactie gegeven via de internetconsultatie:

  • Beperken van soorten uit het geslacht Klaver – Trifolium spp. tot de soort Witte klaver – Trifolium repens. De uitzondering voor alle soorten uit dit geslacht is raar, nu met enige regelmaat (micro)klaver wordt meegezaaid in sportvelden.
  • Weegbree beperken tot alleen Grote weegbree (Plantago major). Andere weegbreesoorten geven geen problemen.
  • Eventueel toevoegen: Kleine varkenskers (Lepidium didymum, vroeger Coronopus didymus). Opkomende soort die bij aanleg, renovatie en herstel van kaal gespeelde doelmonden de (door)gezaaide grassen nogal kan verdringen. Hij bloeit vooral in de competitiestop en produceert erg veel zaad. Overlast vooral in warme perioden.
  • In stadions: Limiteren van bestrijden van ziekten in stadions tot bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar. Genoemde ziekten zijn grotendeels terug te voeren op overbemesting en overvloedig beregenen, dus vermijdbaar.

Als je vragen hebt over deze internetconsultatie of deze reactie van de commissie Gras, stuur dan een mail naar info@bsnc.nl. Wij informeren de commissie Gras en de commissie komt met een antwoord op de vragen.

 

Meer nieuws