Tien jaar op de bres voor sportvelden voor iedereen

Het is feest bij Malsen in Geldermalsen! Op 1 oktober 2023 was het officieel tien jaar geleden dat Mark de Jong Malsen Sport en Civiel oprichtte. In zijn nieuwsbrief van februari 2024 staat hij erbij stil. “Ik werkte na mijn opleiding met veel plezier voor verschillende bedrijven en deed zo de nodige werkervaring op. In 2013 stopte mijn toenmalige werkgever met de afdeling sport: juist het deel waar mijn hart lag. En toen? Na een aantal netwerkgesprekken was ik eruit. Ik ging als zzp’er verder met de focus op sport en daar heb ik geen spijt van.”

Rubriek: Waar is dat feestje?
Aflevering 5: Malsen 10 jaar

Hard werken

Mark vervolgt: “Toen het allemaal begon verkeerde Nederland in een financiële crisis, maar er moest natuurlijk wel brood op de plank komen. Ik nam allerlei klussen aan en maakte veel uren. Het hielp dat ik vertrouwen had in mijn ideeën en mijn visie: de overstap maken van aannemerswerk naar een adviesbureau.”

Klanten van het eerste uur

Malsen is in die tien jaar flink gegroeid, maar koestert de klanten van het eerste uur. “De doorbraak kwam toen ik een adviesopdracht binnenhaalde voor de gemeente Houten. Van daaruit volgde de gemeente Amsterdam en zo ging het balletje rollen. In 2018 kon ik personeel aannemen en er echt een adviesbureau van maken op het gebied van sport en groen. Leuke details zijn dat we de gemeente Houten nu nog steeds als klant hebben, bij de gemeente Amsterdam zijn we heel lang in diverse functies actief geweest en ook de gemeente Zederik, nu Vijfheerenlanden, is een gewaardeerde relatie van het eerste uur.”

Wat drijft je?

Wat maakt dat Mark nog iedere dag met plezier naar zijn werk gaat? “Ieder kind de mogelijkheid bieden om op een goed onderhouden sportveld te sporten, is wat mij drijft. Ik zie in de samenleving zo veel ellende bij de jeugd, ik gun kinderen de uitlaatklep die sport kan zijn. Mede daarom zijn we dit jaar met Sportzaccom gestart. Met dit label willen we tegen een eerlijke prijs sportvelden realiseren en ook het onderhoud meenemen.”

Dilemma’s

“Ik heb een prachtig vak, dat ook met zich meebrengt dat ik mee kan en mag denken over mogelijke oplossingen voor de dilemma’s waar we in de sport voor staan, zoals het verduurzamen van accommodaties, de problematiek rond afgedankte sportvelden en keuzes maken voor op de lange termijn als die mogelijkheid zich voordoet. Dat laatste speelt bijvoorbeeld bij de gemeente Beverwijk. In de afgelopen jaren zijn er plannen gemaakt, en om diverse redenen weer terzijde geschoven, om sportpark Adrichem opnieuw in te richten. Ons werd gevraagd om een alternatief plan te ontwerpen. Dit plan voor een ingrijpende renovatie van de hockey-accommodatie van BHC Overbos is goedgekeurd. Het is met het oog op het tegengaan van waterverspilling, steeds minder wenselijk om op watervelden te spelen. In dit plan is al voor een andersoortig veld gekozen.”

Waar is dat feestje?

“We gaan dit jaar natuurlijk aandacht besteden aan het jubileum. Dit doen we door middel van het organiseren van rondetafelbijeenkomsten over actuele onderwerpen uit de sportwereld. De eerste staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar. Ook gaan we een podcast maken.”

Over Mark de Jong en Malsen

Na een periode als projectleider bij Arcadis van 2002 tot 2013, besloot Mark de Jong een eigen bedrijf te starten: Malsen. Zijn organisatie (de naam is afgeleid van zijn woonplaats Geldermalsen) adviseert in de sportaccommodatievraagstukken. Dit loopt van een conceptidee voor een (nieuw) sportpark tot aan realisatie en gebruik. Malsen houdt zich met zo’n zeven freelancers bezig met programma’s van eisen, ontwerp, begeleiding van aanbestedingen, van uitvoering, contacten met alle stakeholders tot evaluatie van gebruik.

Dit artikel is samengesteld op basis van teksten uit de nieuwsbrief februari 2024 van Malsen.

Lees ook: de stelling van bestuurslid Mark de Jong: https://www.bsnc.nl/de-stelling-van-bestuurslid-mark-de-jong/

Meer nieuws