Kwaliteitszorgsysteem: informatie aan BSNC-leden

Vanuit verschillende kanten komen er geluiden dat BSNC-leden behoefte hebben aan heldere informatievoorziening over wijzigingen in het Kwaliteitszorgsysteem. Enkele leden van de commissie Kunstgras hebben zich hierin verdiept en hierover contact gehad met NOC*NSF. In de nieuwsberichten van de programmaraad worden de wijzigingen van voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures benoemd. Op www.sportinfrastructuur.nl staan deze nieuwsberichten onder het tabblad Nieuws. Als service naar de BSNC-leden nemen we in de toekomst, beginnend bij deze nieuwsbrief, de link op naar het verslag van de laatste bijeenkomst van de Programmaraad: https://www.sportinfrastructuur.nl/nieuws/49.

BSNC-leden die vragen hebben over wijzigingen kunnen deze inbrengen bij de commissie Kunstgras, door een mail te sturen naar info@bsnc.nl.

Meer nieuws