Wat lezen onze lezers?

Het bureau verstuurt elke twee weken de digitale BSNC-nieuwsbrief. Soms komt daar tussendoor een ledenmail, als het een belangrijk onderwerp betreft dat niet kan wachten. Eén keer per jaar willen we graag weten wat de leden zien en lezen van onze communicatie, wat ze nodig hebben en wat ze ervan vinden. Uit de vragenlijst over de digitale nieuwsbrief die afgelopen maand is uitgezet, kwamen een paar goede ideeën.

Over het algemeen geven de respondenten aan dat ze de nieuwsbrief vaak lezen, dat zij hiermee op de hoogte blijven en nuttige informatie krijgen. Ook vinden zij de frequentie van twee weken prima. “Altijd even goed om te lezen.”, aldus een van de respondenten.

Op onze vragen wat zij graag nog meer zouden zien, antwoordt een aantal respondenten dat zij meer willen lezen over ontwikkelingen in het Kwaliteitszorgsysteem 2.0. Ook zien enkelen graag meer wetenschappelijke artikelen en artikelen over innovaties zoals robotisering. Dit nemen we op met de commissies Gras, Kunstgras en Onderzoek.

Meer nieuws