Category

Algemeen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de BSNC hebben de leden Frank van der Peet benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Van der Peet is hoofd Sportvoorzieningen bij de gemeente Den Haag én al enige jaren actief als voorzitter van de commissie Kunstgras binnen de BSNC. Hij neemt het stokje over van Pleun Lok, die na 5...
Lees verder
Bij een geschil lijkt de stap naar de rechter wel eens de enige mogelijkheid. Toch is er wel degelijk een alternatief: arbitrage. Op voordracht van de BSNC benoemde de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) in 2015 twee arbiters, allebei deskundig in sport- en cultuurtechniek. “Onze uitspraken hebben net zo veel rechtskracht als bij...
Lees verder
Wat kunnen we leren van de landbouw? Dat was het thema van de studiedag (Duurzaam beheer sportvelden – lessen uit de landbouw) die BSNC en Cumela op 5 november 2015 hielden op het hoofdkantoor van Cumela Nederland in Nijkerk. Voor deze dag hadden zich 10 personen, vanuit diverse geledingen uit de branche, in geschreven. Door een...
Lees verder
Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. ontving op vrijdag 15 oktober het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), trede 2. Wethouder Hans Brekelmans van de gemeente Waalwijk reikte het uit aan een trotse directeur Bart van Wijlen. Dit certificaat wordt uitgegeven aan bedrijven die meer dan gemiddeld bijdragen aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij voldoen aan de...
Lees verder
Een groot deel van het Brabantse oppervlaktewater bevat teveel stikstof en/of fosfaat. De provincie Noord-Brabant vindt het daarom belangrijk om te investeren in precisiebemesting en stelt daarvoor tijdelijk een subsidieregeling open. In totaal stelt de provincie € 4 miljoen beschikbaar. Bij een investering van meer dan € 20.000 is 40% subsidie mogelijk. De hoogte van...
Lees verder
Een drietal bedrijven (Hypercube, KYBYS en advocatenbureau Damsté) zijn voornemens om een kunstgrastender te organiseren. Ter voorbereiding daarop vinden momenteel diverse bijeenkomsten plaats om mogelijk geïnteresseerden te informeren. Bij voldoende interesse, komt de tender op de markt. Hoewel BSNC hier niet bij betrokken is, volgen we deze ontwikkeling met aandacht. Als brancheorganisatie staan we neutraal...
Lees verder
Ieder jaar worden er zo’n 200 nieuwe kunstgrasvelden voor voetbal aangelegd. Daarnaast worden jaarlijks ook een paar honderd natuurgrasvelden nieuw aangelegd of gerenoveerd. Daarbij lijkt het vaak dat het besluit om voor kunstgras te kiezen genomen lijkt te worden op basis van een emotionele of politieke afweging. De vraag is dan of een kunstgrasveld ook...
Lees verder
Je hebt het vast al in je agenda genoteerd: de algemene ledenvergadering! Deze is op vrijdag 20 november a.s. bij Restaurant De Roskam in Houten. De koffie staat klaar vanaf 09.00 uur. Aansluitend op de ledenvergadering is er tijdens een informele lunch de gelegenheid om afscheid te nemen van onze voorzitter Pleun Lok. Je kunt...
Lees verder
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de ‘Studiedag Duurzaam beheer sportvelden (lessen uit de landbouw)’ die op donderdag 5 november bij Cumela wordt georganiseerd. Klik hier voor meer informatie én om je aan te melden!
Lees verder
De achterban van BSNC is divers. Gemeenten, aannemers, adviesbureaus, leveranciers en kennisinstellingen praten met elkaar over ons vakgebied. Dat is onze kracht, want garandeert ook dat we optimaal kennis kunnen delen. Omdat er bij afzonderlijke groepen ook behoefte bleek aan een ‘eigen’ overleg, is besloten om platforms in het leven te roepen. Een platform is...
Lees verder
1 50 51 52 53

Twitter

X