Leden ontbijt: Online debat over Europese ontwikkelingen microplastics

Aanmelden kan nog voor het online debat over Europese ontwikkelingen microplastics

Het online debat over de Europese ontwikkelingen microplastics, is op 11 november (08.30 – 10.00 uur)! Aanmelden hiervoor kan via deze link.

De verwachting is dat ECHA eind 2020 een advies geeft over onder andere het gebruik van microplastics (infill) op kunstgrasvelden. Er liggen twee scenario’s voor:

  1. Microplastics mogen gebruikt blijven worden, indien er afdoende maatregelen genomen worden om verspreiding in het milieu te voorkomen.
  2. Microplastics worden over zes jaar verboden.

Beide scenario’s hebben effect op de branche en het toekomstige gebruik van kunstgras en de effecten van verspreiding van microplastics. Wat dit precies gaat betekenen voor de branche is nog onzeker. Na een inleiding door onder andere Stefan Diderich (directeur ESTC), gaan we onder leiding van voorzitter Edward van der Geest, samen met jullie en aan aantal experts in gesprek over de verschillende de scenario’s, de exacte betekenis van een besluit, het vervolgproces na een besluit en hoe we hier als branche op kunnen en moeten spelen.

De experts die aan het debat deelnemen zijn; Stefan Diderich (ESTC), Patrick Balemans (KNVB), Erik van Swinderen (KIWA-ISA Sport), Ulbert Hofstra (SGS Intron), Frenk Stoop (Sekisuialveo) en Mark Valstar van het Platformbestuur Gemeenten & Sportbedrijven.

Meer nieuws