Uitnodiging Webinar ‘De meerwaarde van Integrated Pest Management (IPM) bij pesticidevrij beheer van sportvelden’

Schrijf je nu, via deze link  in voor dit Webinar op donderdag 19 november (10.00-11.30 uur)

In de reeks van vier Webinars organiseert de BSNC, in samenwerking met Branchevereniging VHG en Cumela, op donderdag 19 november van 10.00 tot 11.30 uur het derde Webinar. Centraal staat Integrated Pest Management: het beheersen van schade door onkruiden, ziekten en plagen op sportvelden door een combinatie van cultuurtechnische en biologische methoden en zo weinig mogelijk inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Afgezien van enkele tijdelijke uitzonderingen tot eind 2022, is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden verboden. Wie nog synthetische middelen wil gebruiken, moet kunnen aantonen dat preventie, mechanische en biologische bestrijding onvoldoende resultaat hebben gehad. Het toepassen van IPM geldt als leidraad voor de beoordeling. Maar is resultaat van IPM voldoende kosteneffectief, milieuvriendelijk en sociaal aanvaardbaar?

Tijdens het Webinar gaan we in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming en wordt uitgelegd wat IPM precies is en wat het vraagt van mensen en organisaties om volgens IPM te kunnen werken. Vanuit de praktijk gaan we in op concrete toepassing, de kansen die het biedt en ook de specifieke aandachtspunten voor de korte en lange termijn, wanneer een beheerder over wil gaan naar geïntegreerde gewasbescherming.

Deze Webinar is onder andere interessant voor groenprofessionals, beheerders van sportvelden en aanbestedende diensten.

Inleiders zijn:

  • Willem Jan de Kogel (Business Unit Manager Wageningen University & Research)
  • Ernst Bos (Adviseur en trainer cultuurtechniek, sport en golf)
  • Goof Rijndorp (Directeur, Bras Fijnaart Groen – Sport – Infra)

 

Schrijf je nu, via deze link in voor dit Webinar op donderdag 19 november (10.00-11.30 uur)

Meer nieuws