Vooraankondiging; tweede BSNC-impactonderzoek Corona

Dit voorjaar hebben we naar aanleiding van de Corona-crisis en -maatregelen een impactonderzoek gedaan onder de BSNC-leden. We zijn ruim een half jaar verder en COVID-19 is nog steeds van invloed op ons dagelijkse leven. We hebben met maatregelen te maken die ook economische gevolgen hebben. Ook al lijkt onze branche niet direct hard geraakt te zijn, toch kunnen we ons voorstellen dat het beeld en het perspectief naar de toekomst veranderd zijn, sinds het voorjaar.

We benieuwd wat jullie mening daarover is en willen opnieuw een beeld krijgen van de omvang en impact van de ontwikkelingen en de informatie- en ondersteuningsbehoefte van de BSNC-leden.

Daarom doen we een tweede BSNC-impactonderzoek Corona. De (online) vragenlijst mailen we in de week van 9 november naar alle leden. We vragen jullie vriendelijk de vragenlijst uiterlijk vrijdag 20 november in te vullen.

Meer nieuws