Geslaagd Ledenontbijt: online debat over Europese ontwikkelingen microplastics

Op 11 november j.l. bespraken twintig BSNC-leden en panelleden de Europese ontwikkelingen met betrekking tot microplastics. In dit artikel lees je over de uitkomsten en ideeën van dit online debat.

Stefan Diderich (Algemeen directeur ESTC) presenteerde in zijn inleiding (klik hier voor de presentatie) het advies dat ECHA eind 2020 uitbrengt aan de Europese Commissie. Twee scenario’s liggen voor.

 

Optie 1: Een verbod op de verkoop van infill van polymeren, met een implementatieperiode van zes jaar. Dit zou betekenen dat de verkoop van deze infill vanaf 2028 wordt verboden. De verkoop en installatie van nieuwe velden met infill van polymeren is dus toegestaan tot 2028. Het is niet nodig bestaande velden voor 2028 te vervangen en indien nodig mogen velden ook worden bijgevuld na 2028, indien de infill al in het bezit is van de veldeigenaar. Onderhoudsbedrijven mogen onderhoud doen, maar geen infill van polymeren verkopen na 2028.

 

Optie 2: Derogation (uitzondering). Dit betekent dat verlies van infill van polymeren maximaal 7 gram per m2 mag zijn en de verplichte implementatie van Risico Beperkende Maatregelen (voorgesteld door ESTC). Het verplichten van Risico Beperkende Maatregelen heeft geen effect op de Nederlandse situatie, omdat we hier al aan de zorgplicht moeten voldoen. De verkoop van infill van polymeren blijft toegestaan en na vijf jaar is er een evaluatie.

Na de presentatie is, onder leiding van BSNC-voorzitter Edward van der Geest, met experts (Stefan Diderich, Patrick Balemans, Erik van Swinderen, Ulbert Hofstra, Frenk Stoop, Mark Valstar), gesproken over de betekenis voor de branche en hoe hier mee om te gaan.

De belangrijkste uitkomsten;

  • De BSNC, VSG en KNVB dienen samen te werken om tot toekomstscenario’s te komen, innovatie te stimuleren en de implementatie van het besluit van de Europese Commissie te ondersteunen.
  • Bij optie 2 is een grenswaarde van 7 gram per m2 en daarmee 50 kilogram per veld vastgesteld. Als dit de norm wordt, dan is het belangrijk dat er op korte termijn een vastgestelde meetmethode komt.
  • Non-infill lijkt de oplossing, maar we moeten ons realiseren dat slijtage van microplastics ook een item kan worden. Duurzaamheid van kunstgras gaat dus verder dan geen gebruik van infill van polymeren en/of het voorkomen van de verspreiding ervan.
  • Innovatie is noodzakelijk. Daarbij is ook het gesprek over spelkwaliteit en normen nodig. De huidige eisen aan spelkwaliteit belemmeren soms innovatie. De BSNC en de sportbonden moeten dus om de tafel. De KNVB heeft aangegeven hier open voor te staan.

Meer nieuws