Twee voorstellen van BSNC-werkgroepen gehonoreerd

Actualiseren BSNC-rapporten Zorgplicht en Opruimen kunstgrasveld

Het verenigingsbestuur heeft tijdens haar vergadering op 2 november, op advies van de toetsingscommissie, twee voorstellen vanuit BSNC-werkgroepen gehonoreerd.

 

Zorgplichtdocument

De werkgroep Zorgplicht start najaar 2020 met het actualiseren van het Zorgplichtdocument. De planning is het geactualiseerde Zorgplichtdocument, begin 2021 klaar te hebben. Hiervoor is €7.600,- beschikbaar vanuit het onderzoeksbudget. De eerste versie is in november 2019 gepubliceerd. Naar aanleiding van reacties vanuit de branche op het Zorgplichtdocument en een evaluatie van de actuele ontwikkelingen, is besloten de volgende onderwerpen mee te nemen;

  • Nieuwe praktische maatregelen om verspreiding van instrooirubbers en kunstvezels tegen te gaan.
  • De vragen over het zorgplicht die via de Q&A zijn behandeld.
  • De eisen aan instrooirubber van gemalen autobanden (SBR). Het oude zorgplichtdocument van VACO/Recibem kan daarmee vervallen
  • Aanpassing van de informatie over gebruik van biociden op kunstgrasvelden
  • Aandacht voor belang van zorgplicht voor alle typen infill
 

Stappenplan Ruimen Kunstgras Versie 2

De werkgroep Circulariteit start dit najaar met het actualiseren van het rapport Stappenplan ruimen kunstgras (Versie 2, 2017). De planning is het geactualiseerde Stappenplan begin 2021 klaar te hebben. Hiervoor is € 7.500,- beschikbaar vanuit het onderzoeksbudget. De bedoeling is tevens het actualiseren te verbinden aan stappen om tot een Branche Richtlijn (BRL) te komen en daarmee tot eenduidige richtlijnen bij de renovatie van kunstgrasvelden.

 

Meer nieuws