Te weinig aandacht voor Integrated Pest Management

Veel gemeenten hebben vragen over de veranderende wet- en regelgeving van het chemievrij beheer van grassportvelden. Een kwart van de gemeenten weet nog niet goed wat de wetswijziging inhoudt en een kwart van de gemeenten is niet goed op de hoogte van het algehele verbod op gewasbeschermingsmiddelen per 2023. Ook kan meer aandacht worden besteed aan Integrated Pest Management (IPM). De helft van de gemeenten geeft aan daarbij behoefte te hebben aan een handreiking of stappenplan voor de inrichting van IPM.

Dit blijkt uit een peiling (juni-juli 2020) onder beheerders van grassportvelden van gemeenten, uitgevoerd door Mulier Instituut samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Doel was om een beeld te krijgen van de stand van zaken ten aanzien van het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. De peiling is een initiatief van de Routekaart werkgroep Milieuvriendelijk beheer, waar ook de BSNC deel van uitmaakt.

Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoek? Hier vind je het complete onderzoeksrapport.

Meer nieuws