Day

november 19, 2020
Veel gemeenten hebben vragen over de veranderende wet- en regelgeving van het chemievrij beheer van grassportvelden. Een kwart van de gemeenten weet nog niet goed wat de wetswijziging inhoudt en een kwart van de gemeenten is niet goed op de hoogte van het algehele verbod op gewasbeschermingsmiddelen per 2023. Ook kan meer aandacht worden besteed...
Lees verder
Actualiseren BSNC-rapporten Zorgplicht en Opruimen kunstgrasveld Het verenigingsbestuur heeft tijdens haar vergadering op 2 november, op advies van de toetsingscommissie, twee voorstellen vanuit BSNC-werkgroepen gehonoreerd.   Zorgplichtdocument De werkgroep Zorgplicht start najaar 2020 met het actualiseren van het Zorgplichtdocument. De planning is het geactualiseerde Zorgplichtdocument, begin 2021 klaar te hebben. Hiervoor is €7.600,- beschikbaar vanuit...
Lees verder
Op 11 november j.l. bespraken twintig BSNC-leden en panelleden de Europese ontwikkelingen met betrekking tot microplastics. In dit artikel lees je over de uitkomsten en ideeën van dit online debat. Stefan Diderich (Algemeen directeur ESTC) presenteerde in zijn inleiding (klik hier voor de presentatie) het advies dat ECHA eind 2020 uitbrengt aan de Europese Commissie....
Lees verder
Wil jij ook meehelpen om een beter beeld te krijgen van de omvang en impact van de ontwikkelingen van de COVID-19 maatregelen voor onze branche? Via deze link kom je bij de vragenlijst . Door jouw bijdrage kan de BSNC nog beter inspelen op de ontwikkelingen binnen onze branche. Het invullen kost ongeveer 10 minuten....
Lees verder
Agenda
Uitnodiging: noteer in je agenda en meld je aan: op vrijdag 27 november van 10.00-12.00 uur is de najaars ALV van de BSNC. Deze ALV is online. Voor 2021 hopen we van harte dat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten. De agenda staat op het ledenportaal van onze website, onder Agenda’s en Notulen. De...
Lees verder

Twitter

X