(Online) najaars ALV op 27 november

Uitnodiging: noteer in je agenda en meld je aan: op vrijdag 27 november van 10.00-12.00 uur is de najaars ALV van de BSNC. Deze ALV is online. Voor 2021 hopen we van harte dat we elkaar weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.

De agenda staat op het ledenportaal van onze website, onder Agenda’s en Notulen. De stukken voor de ALV, onder andere het Jaarplan 2021 en de Begroting 2021, publiceren we vanaf vrijdag 20 november op dit ledenportaal.

 

Met de eerste twee online vergaderingen (ALV op 9 oktober en BALV op 6 november) hebben we flinke ervaring opgedaan. Daarom vragen we graag jullie aandacht voor de volgende zaken:

  • De ALV is toegankelijk voor alle leden van de BSNC, vanzelfsprekend.  Aan alle leden het dringende verzoek om je van tevoren aan te melden (bij voorkeur uiterlijk dinsdag 24 november)! Voor de voorbereiding van de vergadering is het voor het bureau van belang te weten wie er komt en vervolgens te bepalen hoeveel stemmen elk lid kan uitbrengen.
  • Aanmelden moet ieder persoonlijk bij het bureau doen via deze link (NB: een collectieve aanmelding of door het doorsturen van de uitnodiging of agenda-melding is niet mogelijk).
  • Dit heeft ook te maken met de online vergadering: iedere aanmelder krijgt namelijk een persoonlijke uitnodiging (met een link voor de Microsoft Teams vergadering) om deel nemen aan de ALV en ontvangt, indien van toepassing, een persoonlijke stemcode. De link en de stemcode versturen we via de mail op donderdag 26 november. De stemcode is nodig om anoniem, maar wel gewogen (afhankelijk van categorie lidmaatschap) te kunnen stemmen.
  • We beginnen de ALV met een test-stemming, om zeker te zijn dat iedereen de stemcodes heeft en dat iedereen weet hoe de stemprocedure werkt.
  • Tot slot het advies om met headset of oortjes deel te nemen aan de vergadering. Dat scheelt veel “bijgeluiden” en storingen.

 

De data op een rij:

  • jaarstukken gepubliceerd op het ledenportaal vanaf 20 november
  • aanmelden uiterlijk 24 november
  • Ontvangst mail met persoonlijke link naar de vergadering op 26 november
  • ALV, 27 november (10.00-12.00 uur)

 

 

Meer nieuws