Terugblik online ALV (27 november)

 Op vrijdag 27 november namen zo’n 20 BSNC leden deel aan de  najaars ALV, de derde ALV van dit jaar die online werd gehouden 

Bij de aanvang van de ALV stond voorzitter Edward van der Geest stil bij het plotselinge overlijden van Ben Demmergewaardeerd lid van de BSNC en actief betrokken bij de branchevereniging, door onder andere zijn deelname aan de BSNC-werkgroepen Hybride sportvelden en Circulariteit.  

Uit de terugkoppeling door de voorzitters van de platforms en de voortgangsrapportage vanuit de werkgroepen en toetsingscommissie bleek dat Corona het afgelopen jaar de BSNC niet tot stilstand heeft gebracht. De Europese ontwikkelingen over het gebruik van microplastics, Integrated pestmanagement op sportvelden, de zorgplicht en de toekomstige arbeidsmarkt voor fieldmanagers kregen en hebben onder andere de aandacht. 

Een uitgebreid verslag volgt, maar we zijn uiteraard verheugd dat Goof Rijndorp unaniem gekozen is als vertegenwoordiger vanuit PABA in het verenigingsbestuur. Hij volgt Coen Nell op. Aan de jarenlange inzet van Coen besteden we uiteraard nog op een geschikt moment aandacht. Ook stemden de leden unaniem voor de verlenging van het bestuurslidmaatschap tot het voorjaar van 2021, van Teun Wouters en Seth van der Wielen. 

De leden gingen ook unaniem akkoord met het Jaarplan 2021de Begroting 2021 en de lidmaatschapstarieven voor 2021. Deze zijn: 

  • Categorie 1; € 705,- (excl. 21% BTW) 
  • Categorie 2; € 1.450, – (excl. 21% BTW)
  • Categorie 3; € 2.900- (excl. 21% BTW) 

Het concept verslag van de ALV volgt binnenkort. De presentatie is beschikbaar, via deze link.  

Meer nieuws