Gewasbeschermingsmiddelen toch gebruiken op sportvelden?

Op sportvelden mogen weer gewasbeschermingsmiddelen worden ingezetonder de voorwaarde dat de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Dat is de uitspraak van de rechter, op dinsdag 24 november in de zaakaangespannen door brancheverenigingen Nefyto en Artemis. 

Alle eerdere ge- en verboden komen te vervallenOok de aanscherping van april 2020, waarbij voor sportvelden een uitzondering werd gemaaktDe reden is dat er onvoldoende wettelijke grondslag onder het verbod isDe volledige uitspraak lees je hier.

Kwaliteit oppervlaktewater verbeterd 
Het ministerie van I&W heeft een informele reactie gegeven richting de Routekaart werkgroep Milieuvriendelijk Beheer, dat de praktische gevolgen voor terreinbeheerders waarschijnlijk beperkt zijn en dat de verwachting is dat het formele gebrek zal worden gerepareerd. Die reparatie treedt mogelijk per 1 januari 2022 in werking of een aantal maanden daarna. 

In De Tweede Kamer is op 16 oktober jl. met tevredenheid gemeld dat dankzij het gebruiksverbod dat nu is opgeheven, de kwaliteit van het oppervlaktewater bedoeld voor drinkwaterbereiding is verbeterd 

Advies BSNC
De BSNC staat op het standpunt om terughoudend te blijven met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor onze branche staat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid voorop en milieu en waterkwaliteit blijven ‘schoner’ zonder resten vagewasbeschermingsmiddelenWe realiseren ons wel dat niets ons wettelijk wordt afgedwongen.  

Verder wordt gesproken over een overgangsperiode en die is altijd vatijdelijke aard, daarna zal weer naar nieuwe oplossingen moeten worden gekeken. Het advies aan terreinbeheerders is dan ook om niet voor de verwachte korte overgangsperiode nieuwe apparatuur aan te schaffen, meerjarige contracten te sluiten waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wél is toegestaan of de bedrijfsvoering in te richten op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Via de Taskforce Green Deal Sportvelden, waarin de BSNC, VHG en Cumela samenwerken op dit thema volgen we de ontwikkelingen en houden jullie op de hoogte. Jullie reacties en vragen over dit onderwerp graag mailen naar info@bsnc.nl 

Meer nieuws