Terugblik ledendag 6 juli 2021

Kunstgrasrecycling bij GBN AGR in Amsterdam
De locatie van GBN AGR in Amsterdam West was de eerste stop op de BSNC-ledendag. Directeur Eric van Roekel ontving de leden in twee ‘shifts’ met een presentatie over het bedrijf. Bij GBN AGR worden stapels rollen binnengebracht met kunstgras dat aan het einde van de levenscyclus is. Na scheiding, uitkloppen, reinigen en schredderen (een eenvoudige samenvatting van een technisch hoogwaardig proces) blijven onder meer circulair zand over, Recycled Turf Agglomerate (RTZ) en schoon rubber.

Tijdens de presentatie en rondleiding over het werk waren wij getuige van de verwerkingsprocessen en lichtten Eric, Don, Cynthia en Menco toe aan welke kwaliteitseisen, vergunningen en keurmerken het bedrijf zich dient te houden. Ook hebben we geleerd dat kunstgras van een hockeyveld (korte vezel) om een andere verwerking vraagt dan dat van een voetbalveld. Bij enkele deelnemers kwam de natuurkunde les van de middelbare school weer boven drijven; een mooie opfrisser!

GBN AGR is goed op stoom; na een inzamelproces de afgelopen twee jaar is het bedrijf nu volop aan het recyclen en wordt de stapel met rollen kunstgras weer kleiner. Het volgt het ritme van het sportseizoen. Tegen de zomer worden de meeste afgedankte kunstgrasvelden opgerold en naar de verwerking gebracht en in de winter is een groot deel weer weggewerkt. “Kan GBN AGR aan de vraag voldoen?”, wil een van de deelnemers weten. Het antwoord luidt: voor rubber kan dit, voor zand (nog) niet.

BSNC bedankt GBN AGR en ontvangstteam van harte voor de goede en gezellige ontvangst. Die was helemaal áf met de tent buiten tegen de regen en storm, koffie en thee, koeken, informatiemateriaal, werkschoenen en buisjes met voorbeelden van het gerecyclede product.

Klik HIER voor het informatieboekje GBN AGR.

Over hybride sportvelden, Human Capital Turfmanagement en de toekomstbestendige sport in Amsterdam
Voor het middagprogramma waren we te gast in het VIP-deel van de Johan Cruijff ArenA. De lunch werd genuttigd op de eretribune, met zicht op het veld waar tot voor kort nog EK-wedstrijden werden gespeeld. Het gras kreeg een toelichting en werd met een deskundige blik bekeken. Echter het daadwerkelijke aanraken ‘touch the grass’ was niet toegestaan. Gelukkig begrepen de leden- zelf graskenners- dit als geen ander.

Hybride sportveld: beste van twee werelden
(Dag-)voorzitter Edward van der Geest heette iedereen welkom in de Amsterdamzaal, waar de stoelen ruim 1,5 meter uit elkaar waren gezet door de medewerkers, die zichtbaar blij en opgelucht waren dat er ‘eindelijk’ weer een echt evenement mocht plaatsen vinden in ArenA. Met vrolijke muziek werden we verwelkomd.

Jan ter Steege informeerde de zaal over de doelen en voortgang van de werkgroep Hybride sportvelden. De werkgroep heeft onderzoek gedaan, een inventarisatie gemaakt en een rapport geschreven. Onderwerpen zijn de speltechnische zaken rondom een hybride veld, en beheer en onderhoud. Over dit laatste wist Jaap Verhagen, Fieldmanager of the Year 2020 en beheerder bij de gemeente Zutphen, te vertellen vanuit zijn eigen ervaringen. Hoewel aanvankelijk sceptisch, is Jaap na drie jaar beginnen, proberen en daarvan leren, enthousiast over een hybride sportveld. Hij was zeer tevreden over de keuze voor hybride, en blij dat hij destijds de gemeente Zutphen heeft kunnen overtuigen van zijn plannen.

De zaal was geïnteresseerd in de effecten van klimaatverandering op een hybride sportveld en Jaap lichtte toe dat je daarover als beheerder zorgvuldig kennis moet verzamelen. Met observeren, meten en de data vastleggen kom je telkens meer te weten over deze effecten op jouw specifieke sportveld. En kan je beter onderbouwd besluiten wat vervolgstappen of aanpassingen zouden moeten zijn.

Meer over Jan en Jaap is geschreven in dit artikel op onze website.

Klik HIER voor de presentatie Hybride sportvelden, 6 juli 2021.

Ga af van het begrip “sportcomplex” en noem het “sportpark”
Human Capital Turfmanagement dat is een hele (Engelse) mond vol maar we snappen allen waar het om draait: het vak van ‘grasbeheerder’ van -in ons geval- sportvelden is niet bekend, is niet geliefd en heeft een mager imago. Dat kan en moet beter! Want het vak wordt steeds meer technologisch en is gevarieerd door alle innovaties die je moet inzetten, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering. We hebben de mensen hard nodig, zij leren het brede vak op de opleiding en hebben op hun beurt praktijkervaring nodig om zich te specialiseren in xxx of bijvoorbeeld yyy.

Vervolgstappen
Aan de hand van vragen aan de zaal die via de handige app Kahoot werden getoond op groot scherm, wilden de werkgroep leden de mening polsen van de zaal. Hoe trots zijn we met z’n allen eigenlijk op het werk van de grasbeheerder? Sjaak Groen, Johan van Apeldoorn en Wim van Vulpen legden hun vragen en dilemma’s voor aan de zaal en vertelden over hun vervolgstappen. Deze zijn:

  • Uitwerking van de functieprofielen.
  • Aansluiten bij de Cao’s van de verschillende branches.
  • Uitwerken voorstel voor het zorgen voor en borgen van de kwaliteit.

Campagne voor het vak van grasbeheerder
Een van de klip-en-klare adviezen van de werkgroep is: ga campagne voeren voor de professionals in ons vak! Vraag aandacht, vertel over de mooie kanten van het vak en zorg dat je mensen bereikt: de toekomstige groenbeheerders, de werkgevers, de adviesbureaus en de opdrachtgevers. Alleen al met taal kan je het imago versterken. Suggestie uit de zaal: ga af van het begrip “sportcomplex” en noem het “sportpark”.

De gemeente Den Haag had de middag goed geluisterd en vatte het geheel kort samen in een vraag: “Het is allemaal best ingewikkeld. We hebben natuurgras, kunstgras en hybride, we hebben tekort aan personeel en het imago van het beroep is niet zo goed. Zouden we niet terug moeten naar de tekentafel: wat is een onderhoudsvriendelijk sportveld?“ Iets om over na te denken…

Klik HIER voor de presentatie Human Capital Turfmanagement, 6 juli 2021.

De inbreiding van Amsterdam: is er nog plek voor de groeiende vraag naar sport?
Het slotstuk van de dag was voor drie enthousiaste vrouwen van de directie Sport van de gemeente Amsterdam: Nelleke Penninx, Nina van Kranendonk, Sacha Stolp. De inleiding werd gedaan door Laura van Walsem, directeur Sport en Bos, zij verving Rob Alberts (afdelingsmanager sporthallen en –parken bij de gemeente Amsterdam en voorzitter van het platform Gemeenten & Sportbedrijven). Met passie voor hun vak, en aansprekende beelden lichtten zij toe wat het beleid Ruimte voor Sport, naar een toekomstbestendige sport in Amsterdam, inhoudt. Geen geringe opgave, als je weet dat de hoofdstedelijke bevolking snel groeit, en uitbreiding noodzakelijk is. Dit mag echter alleen binnen de ring. De opdracht is in het kort: inbreiden en sport integreren.

Dit vraagt om creatieve gedachten en oplossingen! Zoals het stapelen van sport, een rooftop sporthal, of bijvoorbeeld het compacte sportveld bedoeld voor diverse sportdoelen. Of denk aan de herontwikkeling van de nieuwe Havenstad in west, deels op het water, met vanaf dag 1 op de tekentafel ook aandacht voor sport en sportvoorzieningen. Nelleke is verantwoordelijk voor innovatie binnen de directie Sport en nam ons in sneltreinvaart mee langs deze aansprekende voorbeelden.

Klik HIER  voor de presentatie van Nelleke, 6 juli 2021.

Verduurzamen in brede zin
Haar collega Nina van Kranendonk houdt zich bezig met allerlei programma’s en ideeën om de sportvoorzieningen in Amsterdam te helpen te verduurzamen. Het thema staat niet op zich, maar wordt vaak gecombineerd met het beleidsterrein van gezondheid. Een goede zaak, vindt Nina. Zij nam ons mee langs drie programmalijnen: duurzaam gemeentelijk vastgoed, duurzame buitensportaccommodaties en duurzame sportparken.

Naast het aanleggen van zonnepanelen (ook op het dak van een monumentaal Zuiderbad) en sportlocaties helpen aardgasvrij en energiezuinig te worden, is er ook aandacht voor circulair. Een mooi voorbeeld is de houten vloer van wielerbaan Velodrome: deze is verwijderd, in handzame stukken gezaagd en tegen geringe vergoeding verkocht aan geïnteresseerden met goede herinneringen aan deze baan.

En er is nog meer. Ook bijvoorbeeld ecologisch beheer van de buitenvelden, verduurzamen van het wagenpark en het stimuleren van klimaatvriendelijk gedrag van de sporters en supporters worden aangepakt in de hoofdstad.

Klik HIER  voor de presentatie van Nina, 6 juli 2021.

Ted Talk
Het slotwoord van Sacha Stolp was een ware Ted-Talk. Vol passie en enthousiasme nam zij de zaal mee in bespiegelingen rondom het thema duurzaamheid. Van Amsterdam, naar ons land en de wereld. Om ons vervolgens weer mee terug te nemen naar het individu: want elk stapje en elke inspanning om duurzamer te leven en te sporten, is er een. Het BSNC-lid in de zaal is misschien een individuele beheerder van een sportpark, maar met alle leden bij elkaar zijn wij een ‘big buyer’.

Klik HIER voor de presentatie van Sacha, 6 juli 2021.

Dankwoorden
Tot slot bedankt Edward de bestuursleden die de afgelopen tijd zijn afgetreden in hun functie in het algemeen bestuur of een platformbestuur. Dit zijn:

  • Steven Wiersema, hij deelde het voorzitterschap van het platform Leveranciers & Producenten met Bas Visser.
  • Koen Nell: lid geweest van het algemeen bestuur en het PABA-bestuur.
  • Ties Joosten: penningmeester geweest van het algemeen bestuur.
  • Kees Haaksman: lid van het PABA-bestuur.
  • Hans Ebben: lid van het PABA-bestuur.

Meer nieuws