Waarom kiezen voor een hybride sportveld?

Op de BSNC-ledendag op 6 juli krijgen we een antwoord op deze vraag. En ook: Wat zijn de inzichten in aanleg en onderhoud van deze velden? Wat zijn de kosten en wat zou de markt zijn voor deze velden? Jan ter Steege en Jaap Verhagen weten er veel van en vertellen er graag over!

Jan ter Steege en Jaap Verhagen verzorgen op 6 juli namens de BSNC-werkgroep hybride sportvelden, samen met Arjan Knottnerus (Fieldturf Tarkett) een presentatie. In deze werkgroep nemen BSNC-leden afkomstig uit alle vier de platforms deel. De opdracht van de werkgroep was: ’Inzicht geven in aanleg en onderhoud van hybride sportvelden’. Jan en Jaap nemen ons mee in de fase waar de werkgroep staat, en vertellen over wat er al is uitgevoerd en wat er nog staat te gebeuren. De werkgroep is actief tot het moment dat er voldoende inzicht is. “En ik sluit het niet uit dat we tegen die tijd weer een nieuwe onderzoeksvraag hebben.”, aldus een ervaringsdeskundige Jan ter Steege.

Beste van twee werelden
Jan is enthousiast over het hybride sportveld: “Met de mix van natuur- en kunstgras maak je gebruik van de voordelen van beide grasvelden. De prettige ervaring om te sporten op natuurgras, en de solide eigenschap van kunstgras waarop meer trainings- en speeluren kunnen worden gedraaid dan op een puur natuurgrasveld. En ook wat betreft de kosten zit een hybride veld tussen natuurgras (lagere kosten) en kunstgras (hogere kosten) in.

Nieuw elan
Het was even rustig rondom de hybride velden na de lancering en grote belangstelling zo’n twintig jaar geleden. Jan: “We zien nu weer een vernieuwde aandacht. Dit is mede ingegeven door de trend dat profclubs de laatste jaren weer vaker van het kunstgras af willen. En dan zie je dat amateurvereniging de profclubs volgen.”

Meten is weten
Jaap Verhagen, opzichter groen in de gemeente Zutphen en tot 16 juni j.l. Fieldmanager of the Year 2020, is enthousiast over ‘zijn’ hybride sportvelden. Maar niet vanaf de eerste dag.

Drie jaar geleden heeft Jaap de gemeente voorgesteld om in Zutphen een hybride veld neer te leggen. Hoewel hij nog wat sceptisch was, stak hij tijd en energie in zijn voorstel. De gemeente stond achter hem en hij investeerde in zijn relatie met de voetbalvereniging AZC Zutphen; ze zijn op pad geweest om velden te bekijken. Vanaf begin is onderbouwd dat je een langere adem moet hebben en dat er moet worden gemonitord. “Meten is weten”, benadrukt Jaap, “Het advies dat we in het begin kregen voor onderhoud is bijgesteld in de afgelopen drie jaar. We hebben bijvoorbeeld geleerd wat het effect van droogte en warmte is op het hybride veld en hoe we daarop moeten reageren. Dat is enorm interessant!.”

Dat leren ging met vallen en opstaan. Jaap: “Het kunstgras in een hybride veld ligt op een vaste mat. De plant moet kracht hebben om door dat matje heen te groeien. Dat kost moeite, je moet het gaan helpen.” Jaap ziet zeker de voordelen van een hybride sportveld: “We hebben twee keer een flinke tegenslag gehad en daarvan geleerd. Nu, na drie seizoenen, gaan we een andere fase in. We weten meer. De spelers ervaren het als zeer positief dat zij op natuurgras spelen. En met kunstgras als basis zijn er meer speeluren mogelijk op dit veld.”

Toekomstplannen
En ze zijn in Zutphen nog niet uitgeleerd, Jaap wil blijven werken aan hoge kwaliteit en zijn ervaringen delen met anderen. Zutphen is een voorloper met dit hybride sportveld en met de ervaring die met vallen en opstaan is opgedaan de afgelopen drie jaar, zeker in de regio. En Jaap vertelt er graag over, op de BSNC-ledendag op 6 juli a.s. in Amsterdam!

Schrijf je nu in voor de ledendag op 6 juli!
Is de keuze of omschakeling naar hybride iets voor jouw gemeente, vereniging of wil je er meer over weten? Kom naar de BSNC-ledendag op 6 juli in Amsterdam! Inschrijven kan hier.  

 

 

 

Links Jaap Verhagen, rechts Jan ter Steege

Meer nieuws