Kwaliteitszorgsysteem NN en partners

Digitaal handboek eerste product van online kwaliteitszorgsysteem

Voor uniforme en hoge kwaliteit van sportaccommodaties
Vanaf 7 juli is het handboek kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties beschikbaar. Dit is het eerste product van het totale systeem waarmee we streven naar een ‘level playing field’; een gelijk speelveld voor iedereen. Met hoge en voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen voor het aanleggen of renoveren van een sportaccommodatie. De BSNC is een van de drie initiatiefnemers in dit meerjarenproject dat wordt gecoördineerd door NOC*NSF.

Uitgangspunten voor leveranciers
De rol van de BSNC in het samenwerkingsverband met VSG en NOC*NSF, is de vertegenwoordiger van de realiserende partijen. Dat zijn alle partijen die direct en indirect te maken hebben met de aanleg van sportvelden en -accommodaties. “De kwaliteit die bijvoorbeeld de voetbalbond verlangt, zoals de sporttechnische eisen, wordt door onze achterban vertaald en gerealiseerd”, vertelt Edward van der Geest, voorzitter BSNC. “Die achterban varieert van kunstgrasproducenten tot graszaadleveranciers en van adviesbureaus tot aannemers. Het is goed dat de afgesproken voorwaarden en normen terug te vinden zijn in het kwaliteitszorgsysteem zodat er geen twijfel bestaat aan welke uitgangspunten moet worden voldaan. Wij hechten eraan dat we allemaal met dezelfde eisen werken, of het nu gaat om sporttechnische zaken, milieu, gebruik van de accommodatie of bijvoorbeeld de spelregels.”

Themagroepen
Voor het ontwikkelen van de verschillende onderdelen van het kwaliteitszorgsysteem zijn themagroepen opgericht, waarin leden van de BSNC hun bijdrage leveren. Edward van der Geest, voorzitter BSNC, maakt deel uit van de stuurgroep. Na de oplevering van het digitaal handboek volgen stapsgewijs andere producten en diensten, zoals het keuringsportaal, het accommodatiepaspoort, de sportvloerenlijst, het registratiesysteem en het duurzaamheidslabel, alle de komende maanden te vinden op www.sportinfrastructuur.nl. Het streven is dat op 1 maart 2022 alle onderdelen zijn opgeleverd.

Gebruik van het Kwaliteitszorgsysteem
Om alle betrokken goed op de hoogte te brengen over het platform organiseert NOC*NSF, beheerder van het systeem, de komende tijd webinars. Deze duren elk maximaal 20 minuten en gaan over:

  • Het digitaal platform sportinfrastructuur.nl
  • Het kwaliteitszorgsysteem
  • Het digitaal handboek
  • De werkgroepenstructuur

Opgeven voor een webinar kan je via deze link.

Meer nieuws