Day

juli 14, 2021
Herhaalde oproep; wil jij meewerken aan een enquête over grasvelden en droogte? Het klimaat verandert en dat leidt onder andere tot meer droogte, met mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van gras op sportvelden, golfbanen, evenemententerreinen en openbaar groen. Sinds het voorjaar van 2020 doet de Wageningen University & Research hier onderzoek naar. Om inzicht...
Lees verder
Kunstgras met markering
KNVB-onderzoek nonfill: experimenten inzetten onder voorwaarden Maximaal 2 velden per leverancier Nadat in 2018 en 2019 ervaringen zijn opgedaan met 11 kunstgrasvelden met nonfill en de reacties niet onverdeeld positief waren, heeft KNVB besloten meer onderzoek te (laten) doen. In een bijeenkomst op 1 juli jl.. zijn de BSNC en VSG geïnformeerd over de resultaten...
Lees verder
Digitaal handboek eerste product van online kwaliteitszorgsysteem Voor uniforme en hoge kwaliteit van sportaccommodaties Vanaf 7 juli is het handboek kwaliteitszorgsysteem sportaccommodaties beschikbaar. Dit is het eerste product van het totale systeem waarmee we streven naar een ‘level playing field’; een gelijk speelveld voor iedereen. Met hoge en voor iedereen dezelfde kwaliteitseisen voor het aanleggen...
Lees verder
Kunstgrasrecycling bij GBN AGR in Amsterdam De locatie van GBN AGR in Amsterdam West was de eerste stop op de BSNC-ledendag. Directeur Eric van Roekel ontving de leden in twee ‘shifts’ met een presentatie over het bedrijf. Bij GBN AGR worden stapels rollen binnengebracht met kunstgras dat aan het einde van de levenscyclus is. Na...
Lees verder
“Vind de weg terug om van 4 “belangen eilanden” 1 gezond “wijland” te maken. Scheidend bestuurslid PABA en lid Raad van Advies, Kees Haaksman. Op de ledendag in Amsterdam zijn er onder meer lovende woorden voor en neemt de BSNC node afscheid van PABA-bestuurslid Kees Haaksman. Medeoprichter van de BSNC, onvermoeibaar positief, innovatief en verbindend....
Lees verder
Tijdens de voorjaars ALV (12 maart 2021) is besloten dat de najaars ALV plaats zou vinden op vrijdag 12 november. Vanwege de 10de editie van de Nationale Sport Vakbeurs heeft ZPRESS Events de BSNC benaderd met het aanbod om de ALV op woensdag 10 november 2021, in Gorinchem te organiseren. Omdat het verenigingsbestuur op zoek is naar manieren...
Lees verder
Beste BSNC-er, Wat hebben we een mooie ledendag mogen beleven afgelopen 6 juli in Amsterdam! Een bedrijfsbezoek, de Arena van dichtbij (net het gras niet mogen aanraken helaas), mooie inhoudelijke thema’s en een inspirerende bijdrage van de gemeente Amsterdam, waarbij je oren tuten! Wat een bevlogenheid, wat een energie, wat een kansen voor de sector!...
Lees verder
X