Najaars ALV op 10 november tijdens de Nationale Sport Vakbeurs

Tijdens de voorjaars ALV (12 maart 2021) is besloten dat de najaars ALV plaats zou vinden op vrijdag 12 november. Vanwege de 10de editie van de Nationale Sport Vakbeurs heeft ZPRESS Events de BSNC benaderd met het aanbod om de ALV op woensdag 10 november 2021, in Gorinchem te organiseren. Omdat het verenigingsbestuur op zoek is naar manieren om ‘de ALV meer aan te kleden’ is besloten op dit aanbod in te gaan als een pilot. ZPRESS stelt de accommodatie beschikbaar en faciliteert de ALV. Aansluitend aan de ALV is er een, door de PABA georganiseerde sessie over (Duurzaam) aanbesteden. Uiteraard is het ook mogelijk om de beurs te bezoeken. Door de samenwerking voorkomen we ook dat er in die week twee evenementen zijn, die beide voor mogelijk meerdere BSNC-leden interessant zijn en daarmee tot een extra belasting van de agenda leiden.

Informatie over het definitieve programma volgt nog. De ALV is in ieder geval ’s morgens.

Meer nieuws