Herhaalde oproep WUR-enquête


Herhaalde oproep; w
il jij meewerken aan een enquête over grasvelden en droogte?

Het klimaat verandert en dat leidt onder andere tot meer droogte, met mogelijk grote gevolgen voor het gebruik van gras op sportvelden, golfbanen, evenemententerreinen en openbaar groen. Sinds het voorjaar van 2020 doet de Wageningen University & Research hier onderzoek naar. Om inzicht te krijgen hoe greenkeepers of andere beheerders van grasvelden omgaan met droogte is een vragenlijst opgesteld.

De BSNC is, samen met Plantum en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, consortiumpartner van dit onderzoeksprogramma ‘Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’.

Om inzicht te krijgen hoe greenkeepers of andere beheerders van grasvelden omgaan met droogte is een vragenlijst opgesteld. De onderzoekers stellen het zeer op prijs als je enkele minuten tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Daarmee maakt je kans op een exemplaar van het handboek Grasvelden. Invullen duurt ongeveer tien minuten en jouw deelname is anoniem. De vragenlijst kan worden ingevuld tot 1 augustus 2021. Klik HIER voor de vragenlijst.

Meer informatie over het onderzoek vind je HIER.

 

Meer nieuws