Day

september 9, 2021
“Bij voorkeur live ontmoeting en elkaar in de ogen kijken” Sander Akkerman beschrijft zichzelf als een nuchtere Fries, woonachtig in een klein dorpje bij het Tjeukemeer met vrouw en drie kinderen. Sander is (mede-)eigenaar van PLANN Ingenieurs met vestigingen in Meppel en Leeuwarden. Binnen de BSNC is Sander sinds een half jaar bestuurslid van het...
Lees verder
29 september Online Informatiebijeenkomst Door vertegenwoordigers van de BSNC in de stuurgroep en verschillende werkgroepen, wordt er samen met collega’s van NOC*NSF en de VSG hard gewerkt aan een verbeterde werkwijze en registratie van het kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem borgt de kwaliteit (door normering en certificering) van onze sportgebouwen, velden of banen. Dit project is onderdeel...
Lees verder
Op woensdag 22 september verzorgt het team van het onderzoeksprogramma ‘PPS Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’, een lezing en een workshop tijdens de Vakbeurs Openbare ruimte. Tijdens de lezing komen diverse aspecten van biodiversiteit in graslanden aan de orde. In de workshop lichten ze het lopende onderzoek binnen de PPS Grasvelden, Klimaat...
Lees verder
Wortels zijn het fundament van een grasveld. De WUR doet hier onderzoek naar binnen het onderzoeksprogramma ‘PPS Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’. De BSNC is consortiumpartner van het onderzoeksprogramma, omdat het onderzoek kennis oplevert om beter in te kunnen spelen op de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen op de kwaliteit van sportgrasvelden en...
Lees verder
Verduurzaming van je sportaccommodatie: hoe en waar te beginnen? Voor een beheerder, leverancier of sportvereniging kan het een flinke stap zijn om ervoor te zorgen dat  sportaccommodaties ‘klimaatvriendelijk’ (oftewel: CO2-arm) worden. De kennis en lessen, die zijn opgedaan in 1.750 begeleidingstrajecten, worden de komende maanden verwerkt in de Energietransitie Motor (ETM): een online tool waarmee...
Lees verder
X