WUR: Vakbeurs Openbare Ruimte; lezing en workshop

Op woensdag 22 september verzorgt het team van het onderzoeksprogramma ‘PPS Grasvelden voor een klimaatbestendige leefomgeving met meer biodiversiteit’, een lezing en een workshop tijdens de Vakbeurs Openbare ruimte. Tijdens de lezing komen diverse aspecten van biodiversiteit in graslanden aan de orde. In de workshop lichten ze het lopende onderzoek binnen de PPS Grasvelden, Klimaat & Biodiversiteit toe en gaan ze in op diverse vragen over hittestress en hittebestendigheid van grasvegetaties en over biodiversiteit.

Via deze link vind je meer informatie over de lezing, de workshop en de informatie over deelname.

Meer nieuws